Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

Příspěvky

Záměr obce - smlouva se Sokolem Újezd

Rozklikni

 
30. 7. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

ROZKLIKNI

 
30. 7. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Záměr obce - prodej parcel

rozklikni

 
26. 6. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Záměr obce -prodej parcel

rozklikni

 
26. 6. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Opatření k nápravě chyb a nedostatků

rozklikni

 
19. 6. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Protokol o schvalování účetní uzávěrky za rok 2014

rozklikni

 
19. 6. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Zpráva o plnění přijatých opatření

rozklikni

 
19. 6. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Přezkoumání hospodaření obce Újezd u Přelouče v roce 2014

rozklikni

 
18. 5. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Stavební parcely k prodeji

Obec Újezd u Přelouče zveřejňuje záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě K Davídku. U parcel je zhotoven plyn, vodovod, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení a rozhlas. Cena za parcelu o velikosti 10 árů je 250.000,-Kč. V řešení je již zhotovení veřejné komunikace.

volné parcely: 188/136 - 144(9 parcel),  169/43 - 46, 48-51 (8 parcel)

podmínky:

předkupní právo k pozemku označenému jako pozemková parcela č. ... v katastrálním území Újezd u Přelouče ve prosěch obce Újezd u Přelouče, kterým se kupující zavazuje nabídnout pozemek označený jako pozemková parcela č. .... v katastrálním území Újezd u Přelouče ke koupi obci Újezd u Přelouče za dohodnutou kupní cenu 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských) pro případ, že do třiceti šesti měsíců od nabytí vlastnictví k pozemku parc.č. ..... v k.ú. Újezd u Přelouče nezahájí kupující stavbu rodinného domu. Zahájením stavby se rozumí stavba základů rodinného domu a obvodového zdiva minimálně jeden metr nad zemí. Toto smluvní předkupní právo není sjednáno jako věcné právo, proto nepodléhá vkladu do katastru nemovitostí.

 

 
13. 4. 2015 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0

Prodej stavebních parcel

Obec Újezd u Přelouče zveřejňuje záměr prodeje stavebních parcel v lokalitě K Davídku. U parcel je zhotoven plyn, vodovod, kanalizace, elektřina, veřejné osvětlení a rozhlas. Cena za parcelu o velikosti 10 árů je 250.000,-Kč.
 
22. 12. 2014 | Rubrika: Úřední deska | Komentářů: 0