Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - červenec 2018

v příloze

Pozvánka na zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 30.7.2018 od 18.00 hod.  v budově Obecního úřadu v Újezdu

  • Zahájení
  • Volba zapisovatele
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu jednání
  • Rozpočtové opatření č.7
  • Schválení smlouvy o dílo s firmou Elektrovasury, společnost s ručením omezeným na opravu chodníku v“ Ostrovnici“ za cenu 791 681,- Kč, dotace  Pardubického kraje  na opravu chodníku IV etapa POV  170 000,- Kč.
  • Podepsání smlouvy na dotaci z Pardubického kraje na zřízení územního plánu pro obec 76 300 ,-Kč. A  dále dotaci na činnost knihovny Program podpory kultury a památkové péče v PK 10 000,- Kč.
  • Projednání stížnosti  na výsledný stav komunikace v lokalitě „K Davídku“ sepsaný panem M.Č., a dalších podepsaných, J.Kníže, P. Hladík, L.H., M.V., L.P.,  M.P., J.M., V.Ř., M.Ř., R.Č., O.M., P.P. , P.Ř. , R.Ř. Podáno 29.7.2018
  • Diskuze
  • Závěr