Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - listopad 2018

V příloze.

article preview

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

533 16  Vápno

                                                                                                    Újezd u Přelouče 19.11. 2018

zastupitelé

OÚ Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 

     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 26.11. 2018 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  18.00 hod.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Schválení smlouvy o koupi pozemku v lokalitě k  Davídku
 6. Záměr o prodeji pozemku v lokalitě k Davídku
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019
 8. Schválení smlouvy s obcí Řečany nad Labem ohledně školy
 9. Žádost o pronájem a bývalé školy k účelům dětské skupiny
 10. Rozsvícení vánočního stromu - organizačně
 11. Sestavení inventarizační komise a inventur
 12. Pronájem vodovodu od VAK
 13. Územní plán obce Újezd -  návrh vyhotovení
 14. Rozpočtové opatření č. 10
 15. Návrh termínu zastupitelstev
 16. Schválení dodatku nájemní smlouvy s ZD Chýšť
 17. Diskuze

 

 

 

Zpracoval:                                                                                                         

 

Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr.Jiří Zima – místostarosta obce