Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánky na zasedání zastupitelstva 2019

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - prosinec 2019

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                      Újezd u Přelouče 9. 12. 2019

zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče


Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 16. 12. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,
schválení programu,
schválení ověřovatelů zápisu,
volba zapisovatele,
rozpočtové opatření č. 10,   
tříděný odpad - nové podmínky + smlouva,
žádost A.V. o pronájem pozemku by u čp.68, 
reknstrukce objektu bývalé školy,
silvestrovský pochod, 
termíny zasedání zastupitelstva v roce 2020,
schválení rozpočtu obce Újezd,
nové vyhlášky obce Újezd,
diskuze. 

 

Zpracoval:                                                                                         Schválila: 
                 
 
Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová
místostarosta obce                                                                        starostka obce                     

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2019

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 11.11. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 18.11. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,
schválení programu,
schválení ověřovatelů zápisu,
volba zapisovatele,
rozpočtové opatření č. 9 –  zvýšení odměn (brigádníci) 36.000,-Kč, dotace HZS  (příjem
             18.000,-Kč + výdej 26.600,-Kč), elektrická energie zvýšení výdajů na zálohy 17.000.- Kč,   
zájemce o provozování obchodu v obci,
žádost MŠ Malé Výkleky o dar, 
dodatek ke smlouvě o svozu použitého oleje z obce Újezd,
sestavení inventarizační komise a schválení plánu inventur za rok 2019, 
návrh nových vyhlášek obce Újezd u Přelouče (odpad, psi, veřejný pořádek atd...) ,
počet balíčků (Mikuláš),
informace o povolení k zhotovení vodovodní přípojky,
zhodnocení realizace stavebních úprav v kulturním areálu za rok 2019,
projednání návrhu rozpočtu na rok 2020,
diskuze. 

 

Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr. Jiří Zima – místostarosta obce                     

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2019

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 23.9. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 30.9. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

1.Zahájení
2.Schválení programu
3.Schválení ověřovatelů zápisu
4.Volba zapisovatele
5.Rozpočtové opatření č.8    
6.Schválení podepsání smlouvy s krajským úřadem pro SDH.(smlouva je u nás na stole)
7.Žádost o odkoupení obecního pozemku u bytovky
8.Záměr obce: Pronájem obecních prostor za účelem obchodu s potravinami 
9.Seznam připravovaných akcí na podzim a zimu...schválení a návrhy
10.Žádost zapůjčení prostor obecní pivnice na 30.11. a 21.12. 2019 z řad občanů
11.Zdravotní prohlídky hasičů
12.Diskuze 

 

Zpracoval:                                                                                        Schválila:                                                                
 
Mgr.Jiří Zima – místostarosta                                                      Dana Vozábová - starostka

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2019

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 19.8. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 26.8. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Rozpočtové opatření č.7 – odměny brigádníků 50.000,-Kč,  cena na dětské rybářské závody
             1.500,-Kč, poplatek z hrobu (příjem) – 400,-Kč, letní kino – 16.100,-Kč, příjem letní kino
             (vstupné) 9.800,-Kč   
Žádost o dotace z POV – projednání  návrhů
Nabídka svozu tříděného odpadu od společnosti SOP a.s. 
Žádost o pronájem objektu bývalé školy k provozování dětské skupiny
Projednání  zásobování obce potravinami
Zapůjčení objektu bývalé školy
Opětovné projednání smlouvy s VAK Pardubice
Diskuze 

 

Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr.Jiří Zima – místostarosta obce                     

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2019

Pozvánku naleznete v příloze. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červen 2019

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 24.6. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Schválení ověřovatelů zápisu
  4. Volba zapisovatele
  5. Rozpočtové opatření č.5
  6. Regulace vody ve struze
  7. Údržba obecních chodníků a zeleně
  8. Žádost o působení dětské skupiny v obci Újezd u Přelouče
  9. Diskuze

 

 

 

 

Pozvánka na zasedání OZ - květen 2019

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

533 16 Vápno

Újezd u Přelouče 20

OÚ Újezd u Přelouče

 

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 27.5.2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení ověřovatelů zápisu

4) Volba zapisovatele

5) Rozpočtové opatření č.4/2019

6) Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2025

7) Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z POV (160.000,-)

8) Diskuze (akce)

 

 

 

 

Zpracoval:

 

Dana Vozábová – starostka obce Mgr.Jiří Zima- místostarosta

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - duben 2019

v příloze 

 

Pozvánka na zasedání OZ březen 2019

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2019

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

533 16 Vápno

Újezd u Přelouče 18.2.2019

zastupitelé

OÚ Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 25.2.2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

·Zahájení

·Schválení programu

·Schválení ověřovatelů zápisu

·Volba zapisovatele

·Rozpočtové opatření č.2/2019

·Schválení hospodaření obce za rok 2018

·Schválení závěrečného účtu a závěrky za rok 2018

·Plán údržby obecního lesa 2016-2025, osázení a číštění

·Žádost o dotaci na údržbu lesa

·Schválení žádosti na kácení lesa pan Hladík.J.

·Schválení kácení 1 ks stromu na soukromém pozemku- sestry Štajerovi

·Žádost na pozemkový fond, budova majetek PF, pozemek obecní

·Záležitost místního obchodu, jednání o odkupu od F. Rusína . a I. Rusínové (budoucnost místní

prodejny)

·Žádost o pronájem místnosti bývalé pivnice l. Březinovi a A. Kvapilovi - zkušebna

·Brigáda na obecní zeleň

·Schválení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v Pardubicích

·Vyhláška – příprava

·Poučení o mlčenlivosti GDPR

·Diskuze

 

Zpracoval:

 

Dana Vozábová – starostka obce Mgr.Jiří Zima- místostarosta