Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2019

v příloze

article preview
Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                                         Újezd u Přelouče 7.1. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče
 
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče
 
 
     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 14.1. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  18.00 hod.
 
 
Program zasedání zastupitelstva:
 
Zahájení
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Schválení  dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ  Řečany n.L
Projednání inventurních výsledků
Rozpočtové opatření č.1
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Tříkrálová  sbírka 2019 (výtěžek 4.654,-Kč)
Sdělení   - Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby a povolení užívání stavby v lokalitě K
                          Davídku – objekt komunikace
Schválení údržby zahradní techniky – zodpovědná osoba
Schválení plánů odpisů pro rok  2019
Schválení koupi PC pro obecního
IT podpora pro obec
Diskuze ( přidělení čísel popisných,  úhrada dodatečného projektu ze strany stavebního
             dozoru)
 
 
 
                                                                                                        Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr.Jiří Zima – místostarosta obce