Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva - listopad 2019

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 11.11. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 18.11. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,
schválení programu,
schválení ověřovatelů zápisu,
volba zapisovatele,
rozpočtové opatření č. 9 –  zvýšení odměn (brigádníci) 36.000,-Kč, dotace HZS  (příjem
             18.000,-Kč + výdej 26.600,-Kč), elektrická energie zvýšení výdajů na zálohy 17.000.- Kč,   
zájemce o provozování obchodu v obci,
žádost MŠ Malé Výkleky o dar, 
dodatek ke smlouvě o svozu použitého oleje z obce Újezd,
sestavení inventarizační komise a schválení plánu inventur za rok 2019, 
návrh nových vyhlášek obce Újezd u Přelouče (odpad, psi, veřejný pořádek atd...) ,
počet balíčků (Mikuláš),
informace o povolení k zhotovení vodovodní přípojky,
zhodnocení realizace stavebních úprav v kulturním areálu za rok 2019,
projednání návrhu rozpočtu na rok 2020,
diskuze. 

 

Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr. Jiří Zima – místostarosta obce                     

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 11.11. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 18.11. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení,
schválení programu,
schválení ověřovatelů zápisu,
volba zapisovatele,
rozpočtové opatření č. 9 –  zvýšení odměn (brigádníci) 36.000,-Kč, dotace HZS  (příjem
             18.000,-Kč + výdej 26.600,-Kč), elektrická energie zvýšení výdajů na zálohy 17.000.- Kč,   
zájemce o provozování obchodu v obci,
žádost MŠ Malé Výkleky o dar, 
dodatek ke smlouvě o svozu použitého oleje z obce Újezd,
sestavení inventarizační komise a schválení plánu inventur za rok 2019, 
návrh nových vyhlášek obce Újezd u Přelouče (odpad, psi, veřejný pořádek atd...) ,
počet balíčků (Mikuláš),
informace o povolení k zhotovení vodovodní přípojky,
zhodnocení realizace stavebních úprav v kulturním areálu za rok 2019,
projednání návrhu rozpočtu na rok 2020,
diskuze. 

 

Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr. Jiří Zima – místostarosta obce