Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2019

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 19.8. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 26.8. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Rozpočtové opatření č.7 – odměny brigádníků 50.000,-Kč,  cena na dětské rybářské závody
             1.500,-Kč, poplatek z hrobu (příjem) – 400,-Kč, letní kino – 16.100,-Kč, příjem letní kino
             (vstupné) 9.800,-Kč   
Žádost o dotace z POV – projednání  návrhů
Nabídka svozu tříděného odpadu od společnosti SOP a.s. 
Žádost o pronájem objektu bývalé školy k provozování dětské skupiny
Projednání  zásobování obce potravinami
Zapůjčení objektu bývalé školy
Opětovné projednání smlouvy s VAK Pardubice
Diskuze 

 

Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr.Jiří Zima – místostarosta obce                     

Obecní úřad
Újezd u Přelouče 25
533 16  Vápno
                                                                                                    Újezd u Přelouče 19.8. 2019
zastupitelé
OÚ Újezd u Přelouče

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče


     Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 26.8. 2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od  19.00 hod.


Program zasedání zastupitelstva:

Zahájení
Schválení programu
Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Rozpočtové opatření č.7 – odměny brigádníků 50.000,-Kč,  cena na dětské rybářské závody
             1.500,-Kč, poplatek z hrobu (příjem) – 400,-Kč, letní kino – 16.100,-Kč, příjem letní kino
             (vstupné) 9.800,-Kč   
Žádost o dotace z POV – projednání  návrhů
Nabídka svozu tříděného odpadu od společnosti SOP a.s. 
Žádost o pronájem objektu bývalé školy k provozování dětské skupiny
Projednání  zásobování obce potravinami
Zapůjčení objektu bývalé školy
Opětovné projednání smlouvy s VAK Pardubice
Diskuze 

 

Zpracoval:                                                                                                          
 
Dana Vozábová – starostka obce                                                       Mgr.Jiří Zima – místostarosta obce