Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva - únor 2019

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

533 16 Vápno

Újezd u Přelouče 18.2.2019

zastupitelé

OÚ Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 25.2.2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

·Zahájení

·Schválení programu

·Schválení ověřovatelů zápisu

·Volba zapisovatele

·Rozpočtové opatření č.2/2019

·Schválení hospodaření obce za rok 2018

·Schválení závěrečného účtu a závěrky za rok 2018

·Plán údržby obecního lesa 2016-2025, osázení a číštění

·Žádost o dotaci na údržbu lesa

·Schválení žádosti na kácení lesa pan Hladík.J.

·Schválení kácení 1 ks stromu na soukromém pozemku- sestry Štajerovi

·Žádost na pozemkový fond, budova majetek PF, pozemek obecní

·Záležitost místního obchodu, jednání o odkupu od F. Rusína . a I. Rusínové (budoucnost místní

prodejny)

·Žádost o pronájem místnosti bývalé pivnice l. Březinovi a A. Kvapilovi - zkušebna

·Brigáda na obecní zeleň

·Schválení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v Pardubicích

·Vyhláška – příprava

·Poučení o mlčenlivosti GDPR

·Diskuze

 

Zpracoval:

 

Dana Vozábová – starostka obce Mgr.Jiří Zima- místostarosta

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

533 16 Vápno

Újezd u Přelouče 18.2.2019

zastupitelé

OÚ Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 25.2.2019 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

·Zahájení

·Schválení programu

·Schválení ověřovatelů zápisu

·Volba zapisovatele

·Rozpočtové opatření č.2/2019

·Schválení hospodaření obce za rok 2018

·Schválení závěrečného účtu a závěrky za rok 2018

·Plán údržby obecního lesa 2016-2025, osázení a číštění

·Žádost o dotaci na údržbu lesa

·Schválení žádosti na kácení lesa pan Hladík.J.

·Schválení kácení 1 ks stromu na soukromém pozemku- sestry Štajerovi

·Žádost na pozemkový fond, budova majetek PF, pozemek obecní

·Záležitost místního obchodu, jednání o odkupu od F. Rusína . a I. Rusínové (budoucnost místní

prodejny)

·Žádost o pronájem místnosti bývalé pivnice l. Březinovi a A. Kvapilovi - zkušebna

·Brigáda na obecní zeleň

·Schválení veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou v Pardubicích

·Vyhláška – příprava

·Poučení o mlčenlivosti GDPR

·Diskuze

 

Zpracoval:

 

Dana Vozábová – starostka obce Mgr.Jiří Zima- místostarosta