Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ Hlavečník

Více nalezenete v příloze.

article preview

Obec Hlavečník, 533 15 Hlavečník 28

Starostka obce Hlavečníkvyhlašuje ve smyslu ust.§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělá(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vsouladu svyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ ředitelky mateřské školy

pro Základní školua MateřskouškoluT. G. Masaryka Hlavečník,okres Pardubicestermínem nástupu 1.8.2019.Škola bude od tohoto data vykonávat pouze činnost mateřské školyPožadavky: -předpoklady pro výkon ředitele školy podle § 3, § 4, § 5 odst. 1 písm. a) a § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, vplatném znění (min. středoškolské vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku, 3 roky praxe ke dni podání přihlášky, znalost českého jazyka, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav)-znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných předpisů-občanská a morální bezúhonnostKpřihlášce přiložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů:-doklady o dosaženém vzdělání (vysvědčenío maturitní zkoušce nebo VŠ diplom včetněvysvědčení o státní závěrečné zkoušce)-doklad o celém průběhu zaměstnání (včetněfunkčního zařazení)a délce praxe -profesní životopis-koncepce dalšího rozvoje mateřské školy (max.rozsah 5stran formátu A4)-výpis zrejstříků trestů (nestarší 3 měsíců )-lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti kvýkonu dané funkce (nestarší 2 měsíců)-písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraněosobních údajů vplatném zněníPřihlášku včetně výše uvedených příloh zašlete doporučeně (neboosobně na Obecní úřad Hlavečník, Hlavečník 28, 533 15 Hlavečník) nejpozději do pátku 15. 3. 2019do 17 hodin.Na obálku uveďte: KONKURSNEOTVÍRAT „

V Hlavečníku, 8. 2. 2019Bc. Dagmar Slánská, starostka obce