Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva

Příspěvky

Zasedání zastupitelstva (27.2.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2/2023 a rozpočtové opatření č. 2/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 
9. 3. 2023 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání OZ (27.2.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                       20.2.2023                                        

 Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

, které se bude konat 27.2.2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.2/2023
 6. Předání objektu obci Újezd (tzv. skladovák)
 7. Schválení veřejně-právní smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice
 8. Volba velitele hasičů
 9. Veřejná vyhláška -  noční klid 2023
 10. Žádost o dotaci - projednání možností získání dotací
 11. Žádost o finanční dar Sokol Újezd
 12. Zřízení účtu u ČSOB
 13. Závěr
 
20. 2. 2023 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva (30.1.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 1/2023 a rozpočtové opatření č. 1/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 
9. 2. 2023 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2023

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                       23.1.2023                                        

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

, které se bude konat 30.1.2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledků inventur
 6. Schválení plánu odpisu na rok 2023
 7. Žádost o pronájem obchodu potravin
 8. Schválení nájemní smlouvy na provoz prodejny potravin
 9. Schválení sjezdu pro stavební parcely lokalita Na Kamenci
 10. Rozpočtové opatření 1
 11. Závěr
 
23. 1. 2023 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Zasedání OS ze dne 19.12.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 10/2022 a rozpočtové opatření č. 9/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 
29. 12. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání OZ (19.12.2022)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření
 6. Schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Inventarizační komise a proškolení
 8. Obchod, žádost o finanční dar

6) Návrh zhodnocení finančních prostředků na běžném účtu a schválení limitu převodu

7)Storno finančního daru-důvod odmítnutí ze strany obdarovaného

8) Diskuze

 
13. 12. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Zasedání OZ ze dne 28.11.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 9/2022 a rozpočtové opatření č. 8/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 
8. 12. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Termíny zasedání zastupitelstva 2023

Zasedání zastupitelstva  2023

19.12. 2022

30.1. 2023

27.2.

27.3.

24.4.

29.5.

26.6.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

18.12

 
29. 11. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Zasedání OZ ze dne 24.11.2022 - ustanovující schůze

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 8/2022 a rozpočtové opatření č. 7/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 
31. 10. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                        17.10.2022                                                                                                             

      Z důvodů rezignace a zániku mandátu zvoleného člena zastupitelstva pana Lic .Martina Černého přesouváme      ustavující zasedání na 24.10.2022                                                                                                                      .

  Opakovaná pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Na základě ustanovení podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích(obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 24.10.2022 od 18h  v budově obecního úřadu.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Slib obecního zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Schválení ověřovatelů zápisu
 5. Volba zapisovatele
 6. Určení volby starosty a místostarosty
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 9. Volba předsedy finančního výboru
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba členů finančního výboru
 12. Volba členů kontrolního výboru
 13. Rozpočtové opatření
 
17. 10. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva