Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.3.2015

rozklikni

Zápis č. 3/2015

 

 

Z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, konaného dne 19. 3. 2015 v budově Obecního úřadu se začátkem v 19,00 hodin.

 

Přítomni: pí. Dana Vozábová, p. Petr Hladík, pí. Jana Žváčková, p. Milan Vosáhlo st., Lic. Martin Černý, p. Pavel Volejník, Mgr. Jiří Zima, p. Milan Vosáhlo st., p. Jiří Kníže, pí. Pavla Štajerová

 

Nepřítomni: nikdo

 

 

Program:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba zapisovatele

 4. Kontrola plnění usnesení č.2/2015

 5. Výběr společnosti, která provede těžbu lesních porostů obce Újezd u Přelouče

 6. Pojištění zastupitelů – výběr pojistitele

 7. Svoz bio odpadu - výběr způsobu realizace

 8. Diskuze

 

Jednání:

 

ad. 1) Starostka Dana Vozábová přivítala přítomné členy zastupitelstva a seznámila je s programem schůze.

 

ad. 2) Schválení programu. pí. Vozábová nechala hlasovat o programu jednání.

PRO: 9, PROTI: 0, Program zasedání byl schválen.

 

ad.3) Pí. Vozábová zahájila volbu zapisovatele. Navržen Mgr.Jiří Zima, PRO návrh bylo 8 členů zastupitelstva. Mgr. Jiří Zima se zdržel. Ověřovateli zápisu byli schváleni p.Pavel Volejník a p. Jiří Kníže. – PRO: 9, PROTI:0

 

 

ad. 4) Kontrola plnění usnesení č.2/2015

 • Usnesení plněno.

 

 

Ad. 5) Výběr společnosti, která provede těžbu lesních porostů obce Újezd u

Přelouče

 

Předloženy nabídky od firem Lumber Woods s.r.o. Řečany n.L, Rebolesy s.r.o. Kolín, Polabská lesní s.r.o. Němčice, Kinský dal Borgo a.s. Chlumec n.C. Zastupitelé vybrali nevýhodnější cenovou nabídku od firmy Polabská lesní s.r.o.

 • PRO:7, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2 (Zima, Vosáhlo)

 

Ad.6) Pojištění zastupitelů – výběr pojistitele

Odkládá se na rok 2016

 • PRO: 9, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:

 

 

 

ad.7) Svoz bio odpadu – výběr firmy a způsob realizace

Svoz bio odpadu z obce bude realizován zhotovením centrálního místa na ukládání bio odpadu v obci Újezd u Přelouče, který bude v roce 2015 odvážet Zemědělské družstvo Chýšť.

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0, NEHLASOVAL: 1 (Vosáhlo – odešel ze zasedání)

 

ad.8) Úprava rozpočtu

 • Bez úpravy

 

 

ad.9) Vytvoření spisového a skartačního řádu s plánem nastavení procesu

správy dokumentů

 • Předložen návrh.

 • PRO: 9, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.10) Příprava pracovních smluv pro VVP

 • Sepsány pracovní smlouvy s  Vosáhlová Ludmila, Růžičková Michaela, Zahradníková Jana, Knol Šimon. Zajištění pracovních a ochranných pomůcek ( zajistí Černý, Kníže). Proškolení BOZP + PO ( zajistí Zima).

 • PRO: 9, PROTI:0 , ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.11) Schválení ceny palivového dřeva

 • Cena za palivové dřevo 50,- Kč za m3.

 • PRO: 9, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.12) Diskuze

 • Starostka Dana Vozábová informuje o novém zájemci o parcelu v lokalitě „K Davídku“, kterou je pí. Olga Maxová. Zastupitelé jednohlasně souhlasí s prodejem parcely.

 • Reklama na prodej parcel - Lic. Martin Černý a p.Kníže vyhotoví na obecním pozemku u křižovatky Přelouč x Chlumec x Kladruby stojan pro reklamu na prodej obecních parcel.

 • P. Milan Vosáhlo navrhuje, aby se popelnice vyváželi jednou za 14 dní, kdy by se měl zlevnit i poplatek za popelnici, kdy navrhuje cenu 500,-Kč na osobu. Starostka Dana Vozábová navrhovateli odpovídá, že je již podepsána půlroční smlouva se společností SOP a již započal výběr financí za popelnice, kdy v případě, že bude upraven poplatek za popelnice bude muset být provedena i úprava obecní vyhlášky. Dále uvedla, že bude dělat průzkum na svoz tříděného odpadu od firmy Floor, což by mohlo taktéž zlevnit poplatek za vývoz odpadu. P.Jiří Kníže navrhuje udělat průzkum u obyvatel. P. Vosáhlo uznal, že o úpravě poplatků za popelnice se musí odložit na příští sezónu. Dle vývoje situace v třídění odpadu se uvidí jaká bude stanovena cena za odvoz odpadu. Dále bylo dohodnuto, že pí. Jana Žváčková zpracuje pro jednotlivé domácnosti manuál pro třídění odpadu, který bude následně distribuován jednotlivým domácnostem.

 • P. Petr Hladík navrhuje udělat oplocení kolem obecního tenisového kurtu, neboť dochází k jeho poškozování ze strany vandalů, kteří nectí podmínky používání hřiště, které jsou vyvěšeny u vstupu. P. Hladík dostal za úkol udělat průzkum finanční náročnosti oplocení obecního sportoviště.

 • Lic. Martin Černý žádá o zpracování spadlého dubu v obecním lesním porostu, který by byl použit k uzení na sportovišti. Zastupitelstvem schváleno.

 • Další zasedání zastupitelstva proběhne 19.4 .2015 od 19:00 hod.

 

 

Usnesení 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 

 

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče

 

 

 1. Bere na vědomí

 • Vytvoření spisového a skartačního řádu s plánem nastavení procesu správy dokumentů

 • Příprava pracovních smluv pro VVP

 

 1. Schvaluje

 • Výběr společnosti, která provede těžbu lesních porostů obce Újezd u Přelouče

 • Schválení ceny palivového dřeva

 • Svoz bioodpadu – výběr firmy a způsob realizace

 

 1. Ukládá

 • Provést školení BOZP + PO u zaměstnanců ( Mgr. Zima)

 • Zajistit pracovní a ochranné prostředky pro zaměstnance (Kníže, Lic. Černý)

 • Vyhotovit manuál pro třídění odpadu (pí. Žváčková)

 

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zima, v.r.

 

 

Starostka: pí. Vozábová Dana, v.r

 

 

Ověřil: p.Pavel Volejník, v.r.

 

 

p. Jiří Kníže, v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář