Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva ze dne 13.11.2014

rozklikni

Zápis č. 245/14

     Z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, konaného dne 13. 11. 2014 v budově Obecního úřadu se začátkem  v 19,00 hodin.

 

Přítomni: pí. Dana Vozábová, p. Petr Hladík, pí. Jana Žváčková, p. Milan Vosáhlo st., Lic. Martin Černý, p. Pavel Volejník, p. Jiří Kníže, Mgr. Jiří Zima

Nepřítomen:  p. Milan Vosáhlo ml. - neomluven

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Volba zapisovatele
  4. Školení + stanovení inventarizační komise
  5. Schválení odměn zastupitelů
  6. Příprava rozpočtu na rok 2015
  7. Vánoční strom
  8. Mikulášská nadílka – balíčky
  9. Dětský silvestr – žádost pí.Rusínová
  10. Výpověď  z obecní pivnice – pí. Rusínová

 

 

Jednání:

 

ad. 1) Starostka Dana Vozábová přivítala přítomné členy zastupitelstva a seznámila je s programem schůze.

ad. 2) Schválení programu. pí. Vozábová nechala hlasovat o programu jednání.

 PRO: 8, PROTI: 0, Program zasedání byl schválen.

ad.3) Pí. Vozábová zahájila volbu zapisovatele. Navržen Mgr.Jiří Zima, pro návrh bylo 7 členů zastupitelstva. Mgr. Jiří Zima se zdržel. Ověřovateli  zápisu byli schváleni  pan Petr Hladík  a paní Jana  Žváčková – pro: 8

ad. 4) Školení + stanovení inventarizační komise

Předseda: Milan Vosáhlo st.

Členové : Martin Černý, Jana Žváčková

Školení komise bude provedeno 5.12. 2014.  Inventura bude provedena 30.12.2014.  Účetní inventura bude provedena do 30.1.2015.

ad. 5) Schválení odměn zastupitelů

řadový člen zastupitelstva – 280,-  pro: 7, zdržel se: 1

členové zastupitelstva + členové komisí -  360,-Kč  , pro 7:, proti: 1

členové zastupitelstva + předsedové komisí – 720,-Kč, pro: 8

místostarosta – 4660,-Kč – pro: 7, zdržel se: 1

starostka – 6.170,-Kč – pro: 7, zdržel se: 1

ad.6) Příprava rozpočtu 2015

Členové zastupitelstva převzali k nastudování výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu. Příprava rozpočtu pro rok 2015 se uskuteční  ve čtvrtek 20.11.2014 od 18.00 hod. (Hladík,Žváčková, Kníže), kdy tento bude následně předložen  na další zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 27.11.2014 od 19:00 hod.

ad.7)  Vánoční strom – kulturní akce

Rozsvícení stromu proběhne dne 29.11. od 17.00 hod.  – pověřená organizátorka  Mgr. Radmila Černá.  Ve stejný čas bude otevřen i kostel sv.Jiljí.

Dne 17.11.2014 se dostaví elektrikář a vyhodnotí možnosti napojení stromu na elektřinu (odpovídá p.Vosáhlo st).

Náklady na pohoštění pod  vánočním stromem 1000,-Kč –  hlasování : pro 8.  

ad.8) Mikulášká nadílka – balíčky

Čerti s Mikulášem budou chodit po obci – hlasování  pro: 8. Oslovení lidí, kteří se přestrojí za čerty a Mikuláše – (odpovídá p. Petr Hladík, p.Jiří Kníže)

Cena balíčku 250,-Kč na dítě – hlasování  pro: 8  (odpovídá Mgr. Jiří Zima).

ad.9)  Dětský silvestr – žádost pí. Rusínové

     Vyzvat k předložení finančního obnosu vybraného při akcích pro děti. Poté se rozhodne o uspořádání popř. finanční podpory akce – hlasování pro : 8

ad.10) Výpověď  z obecní pivnice – pí. Rusínová

    Pí. Rusínová podala žádost o výpověd  z obecní pivnice k datu 28.2.2015.

ad. 14) Diskuze

     -      Další zasedání zastupitelstva proběhne 27.11.2014 od 19:00 hod.

    

Usnesení 245/14 z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče

 

a)      Bere na vědomí

-         výpověď pí.Rusínové z obecní pivnice

-         žádost o pořádání dětského silvestru – pí.Rusínová

 

b)      Schvaluje

-          stanovení inventarizační komise

-          stanovení výše odměn zastupitelům

 

c)      Ukládá

-         příprava rozpočtu pro rok 2015 (p.Hladík, pí. Jana Žváčková, p. Jiří Kníže)

-         přípravu balíčků (Mgr. Zima).

-         možnosti realizace elektřiny k vánočnímu stromu (p.Vosáhlo st.)

-         realizace inventur (p.Vosáhlo st., Lic. Černý,  pí. Jana Žváčková)

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zima, v.r.

 

Starostka: pí. Vozábová Dana, v.r

 

Ověřil:  p. Hladík Petr, v.r.

 

             pí. Jana Žváčková, v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář