Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva ze dne 15.1.2015

ROZKLIKNI

Zápis č. 1/2015

 

Z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, konaného dne 15. 1. 2015 v budově obecního úřadu se začátkem v 19,00 hodin.

 

Přítomni: pí. Dana Vozábová, p. Petr Hladík, pí. Jana Žváčková, p. Milan Vosáhlo st., Lic. Martin Černý, p. Pavel Volejník, Mgr. Jiří Zima, p. Jiří Kníže

 

Nepřítomni: p.Milan Vosáhlo ml. - omluven

 

 

Program:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba zapisovatele

 4. Kontrola plnění usnesení č.247/14

 5. Schválení rozpočtového výhledu na období 2015 – 2019

 6. Uskladnění příslušenství k víceúčelovému hřišti

 7. Reklama na prodej parcel v lokalitě K Davídku

 8. Řešení inventurních rozdílů

 9. Předání pivnice – řešení škod na majetku

 10. Zapůjčení zasedací místnosti + kuchyňky újezdským seniorům

 11. Umístění poštovní schránky na budovu OÚ Újezd u Přelouče

 12. Zakoupení služebního mobilního telefonu pro OÚ

 13. Diskuze

 

Jednání:

 

ad. 1) Starostka Dana Vozábová přivítala přítomné členy zastupitelstva a seznámila je s programem schůze.

 

ad. 2) Schválení programu. Pí. Vozábová nechala hlasovat o programu jednání.

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0.

Program zasedání byl schválen.

 

ad.3) Pí. Vozábová zahájila volbu zapisovatele. Navržen Mgr.Jiří Zima, PRO návrh bylo 7 členů zastupitelstva. Mgr. Jiří Zima se zdržel. Ověřovateli zápisu byli schváleni Lic. Martin Černý a pan Milan Vosáhlo st.

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad. 4) Kontrola plnění usnesení č.247/14

 • usnesení plněno

 

ad. 5) Schválení rozpočtového výhledu na období 2015 – 2020

 • předložil pan Hladík

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.6) Uskladnění příslušenství k víceúčelovému hřišti

 • Sítě budou prozatím uloženy ve starých kabinách TJ Sokol Újezd – klíče budou k dispozici u p.Hladíka (kontakt napsán na provozním řádu víceúčelového hřiště).

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

 

ad.7) Reklama na prodej parcel v lokalitě K Davídku

 • Lic. Černý zjistí orientační cenu na zhotovení reklamního panelu a dle nákladů zastupitelstvo ve věci následně rozhodne.

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.8) Řešení inventurních rozdílů

 • Židle čalouněné rozbité 11 ks – odepsat

 • Židle kůže 2 ks – odepsat

 • Jukebox hostinec - odepsat

 • Inventurní komise dále zjistila poškození majetku obce. Tyto škody budou vyřešeny opravami.

 • PRO: 7, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1 (Vosáhlo st.)

 

 

ad.9) Předání pivnice – řešení škod na majetku

 • Uskutečněno za přítomnosti pí.Žváčkové, Lic.Černého, p.Vosáhla

 • Poškozené věci (židle, Jukebox – odepsány z majetku obce + opravy)

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.10) Zapůjčení zasedací místnosti + kuchyňky újezdským seniorům

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.11) Umístění poštovní schránky na budovu OÚ Újezd u Přelouče

 • Schránka bude umístěna na viditelném místě budovy obecního úřadu a bude sloužit k vhazování podmětů na zlepšení fungování obce Újezd u Přelouče.

 • U schránky budou dále k dispozici kontakty na odpovědné zaměstnance Obecního úřadu Újezd u Přelouče + úřední hodiny úřadu .

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad. 12) Zakoupení služebního mobilního telefonu pro OÚ Újezd u Přelouče

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad. 13) Diskuze

 • Informace p.Milana Vosáhla ml. o odstoupení z funkce zastupitele obce Újezd u Přelouče (prozatím však nepředložil písemně) – informovala starostka Dana Vozábová.

 • Informace pana Karla Křivky ml. o kácení stromů na jeho pozemku.

 • Informace p. Vosáhly st. o možnosti postavení kapličky u křižovatky před obchodem, která zde v minulosti stála a byla zbourána (je oslovován občany obce, kteří by stavbu kapličky v obci uvítali). Bude zařazeno na program jednání dalšího zastupitelstva, neboť pro akci nejsou připraveny žádné podklady.

 • Informace Lic. Černého k možnosti opravy parket v sále bývalé školy.

 • Další zasedání zastupitelstva proběhne 26.2.2015 od 19:00 hod.

 

 

Usnesení 1/2015 z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 

 

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče

 

 1. Bere na vědomí

 

 • předání pivnice – řešení škod na majetku

 • kácení stromů na pozemku Karla Křivky ml.

 • informaci o odstoupení p.Milana Vosáhly ml. z funkce zastupitele obce Újezd u Přelouče – písemné vyjádření k odstoupení zajistí p.Milan Vosáhlo st.

 • informace k možnosti výstavby kapličky

 • informace o možnosti opravy parket v místnosti bývalé školy

 

 1. Schvaluje

 

 • rozpočtový výhled na období 2015 – 2020

 • řešení inventurních rozdílů v roce 2014

 • předání pivnice – řešení škod na majetku

 • zapůjčení zasedací místnosti + kuchyňky újezdským seniorům

 

 

 1. Ukládá

 

 • zjištění nákladů na zhotovení reklam na prodej stavebních parcel v lokalitě „K Davídku“ (Lic.Černý)

 • uskladnění příslušenství k víceúčelovému hřišti (Mgr. Zima + Lic.Černý)

 • umístění poštovní schránky na budovu OÚ Újezd u Přelouče (Mgr. Zima)

 • zakoupení služebního mobilního telefonu pro OÚ Újezd u Přelouče (pí. Vozábová)

 

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zima, v.r.

 

 

Starostka: pí. Vozábová Dana, v.r

 

 

Ověřil: p.Vosáhlo Milan st. , v.r.

 

 

Lic. Martin Černý, v.r.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář