Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva ze dne 18.12.2014

Rozklikni

Zápis č. 247/14

 

Z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, konaného dne 18. 12. 2014 v budově Obecního úřadu se začátkem v 19,00 hodin.

Přítomni: pí. Dana Vozábová, p. Petr Hladík, pí. Jana Žváčková, p. Milan Vosáhlo st., Lic. Martin Černý, p. Pavel Volejník, Mgr. Jiří Zima, p. Milan Vosáhlo st., p. Jiří Kníže

Nepřítomni: p.Milan Vosáhlo ml. - neomluven

 

Program:

 

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba zapisovatele

 4. Kontrola plnění usnesení č.246/14

 5. Špatný odtok vody před prodejnou p.Rusína

 6. Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje pro hasiče

 7. Přerostlá zeleň v obci

 8. Zajištění svozu bioodpadu

 9. Zhotovení komunikace v lokalitě K Davídku

 10. Žádost Mateřské školy Kladruby n.L

 11. Pronájem obecní pivnice

 12. Úprava rozpočtu – prosinec 2014

 13. Schválení rozpočtu 2015

 14. Diskuze

 

 

Jednání:

 

ad. 1) Starostka Dana Vozábová přivítala přítomné členy zastupitelstva a seznámila je s programem schůze.

 

ad. 2) Schválení programu. pí. Vozábová nechala hlasovat o programu jednání.

PRO: 8, PROTI: 0, Program zasedání byl schválen.

 

ad.3) Pí. Vozábová zahájila volbu zapisovatele. Navržen Mgr.Jiří Zima, PRO návrh bylo 7 členů zastupitelstva. Mgr. Jiří Zima se zdržel. Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Jiří Kníže a paní Jana Žváčková – PRO: 8

 

ad. 4) Kontrola plnění usnesení č.246/14

 • usnesení plněno

 

ad. 5) Špatný odtok vody před prodejnou p.Rusína

 • Oslovení p.Semence – prošťouchnutí kanálu (pí.Vozábová)

 • Zavezení děr na obecním pozemku (Mgr.Zima)

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.6) Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje pro hasiče

 • Zakoupení elektrocentrály + halogenu na stojanu cena maximálně do 20.000,-Kč

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.7) Přerostlá zeleň v obci

 • Prořezání zeleně v měsíci únor až březen 2015 v obci Újezd u Přelouče ( provedou hasiči - p.Vosáhlo st.)

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.8) Zajištění svozu bioodpadu

 • Od měsíce duben 2015 bude povinnost svozu bioodpadu pro každou obec. Bioodpad se bude odvážet v době vegetačního období každých čtrnáct dnů. Dvě možnosti realizace:

1. Hnědá popelnice pro každou domácnost

2. Pronájem kontejneru pro obec.

Zastupitelstvo připraví podklady pro seznámení s problematikou občany obce + následně provede místní průzkum. Poté bude v dané věci rozhodnuto.

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.9) Zhotovení komunikace v lokalitě K Davídku

 • Vyběrové řízení na zhotovení silnice. Oslovení firem. (pí.Vozábová, Mgr.Zima)

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.10) Žádost Mateřské školy Kladruby n.L

 • Žádost Mateřské školy Kladruby n.L o dotaci 12.000,-Kč na tři děti z obce Újezd u Přelouče. Bude poskytnuta dotace 1.500,-Kč a to v měsíci lednu 2015. Odůvodnění: Do všech ostatních mateřských škol se přispívá částkou 500,-Kč na jedno dítě.

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.11) Pronájem obecní pivnice

 

 • Pronájem obecní pivnice 1.000,-Kč na měsíc + energie. Nabídka bude vyvěšena na internetových stránkách obce Újezd u Přelouče (Mgr.Zima) + vyhlášeno obecním rozhlasem (pí.Vozábová).

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad. 12) Úprava rozpočtu – prosinec 2014

 • Oprava veřejného osvětlení

 • Úprava daňových příjmů

 • Příjmy Eko-kom

 • Příjmy z úroků

 • Úprava mzdových nákladů

 • Hasiči přehoz na položkách

 

ad. 13) Schválení rozpočtu 2015

 • Zastupitelům byl předložen rozpočet pro rok 2015 – vyvěšen na úřední desce před obecním úřadem + na internetových stránkách.

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad. 15) Diskuze

 • Mgr. Zima informoval o funkčních internetových stránkách www.ujezduprelouce.cz a o připravované kolaudaci veřejného osvětlení a rozhlasu v lokalitě K Davídku, která se bude konat dne 6.1.2014.

 • Obecním rozhlasem byla vyhlášena informace o povinnosti kontroly spalinových cest odborníkem.

 • Další zasedání zastupitelstva proběhne 15.1.2015 od 19:00 hod.

 

 

 

 

Usnesení 247/14 z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče

 

1. Bere na vědomí

 • úpravu rozpočtu

 • přípravu kolaudace v lokalitě K Davídku

 • podmínky pronájmu obecní pivnice

 • funkčnost internetových stránek obce Újezd u Přelouče

 • nutnost odvozu bioodpadu od měsíce duben 2015

 

 

 1. Schvaluje

 • rozpočet obce Újezd u Přelouče pro rok 2015

 • podání žádosti o dotaci pro dobrovolné hasiče Újezd u Přelouče

 • dotaci ve výši 1.500,-Kč pro Mateřskou školu Kladruby n.L

 • přípravu na zhotovení pozemní komunikace v lokalitě K Davídku

 

 1. Ukládá

 • oprava kanálu + komunikace u prodejny potravin (Vozábová, Zima)

 • prořezání zeleně v obci (Vosáhlo st.)

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zima, v.r.

 

Starostka: pí. Vozábová Dana, v.r

 

Ověřil: p.Jiří Kníže, v.r.

 

pí. Jana Žváčková, v.r.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář