Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva ze dne 27.11.2014

ROZKLIKNI

Zápis č. 246/14

 

Z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, konaného dne 27. 11. 2014 v budově Obecního úřadu se začátkem v 19,00 hodin.

Přítomni: pí. Dana Vozábová, p. Petr Hladík, pí. Jana Žváčková, p. Milan Vosáhlo st., Lic. Martin Černý, p. Pavel Volejník, Mgr. Jiří Zima, p.Milan Vosáhlo ml.

Nepřítomni: p.Jiří Kníže - omluven

 

 

Program:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba zapisovatele

 4. Kontrola plnění usnesení č.245/14

 5. Úprava rozpočtu

 6. Žádost o dotaci na dětské hřiště

 7. Realizace opravy cesty K Davídku

 8. Úprava výpovědi z obecní pivnice pí. Lucie Suchánkové

 9. Dětský silvestr

 10. Žádost o koupi pozemku p.Seďa

 11. Rozpočet pro rok 2015

 12. Schválení inventurního plánu

 13. Zajištění topení v budově bývalé školy + oprava oken (zasklení)

 14. Nové internetové stránky OÚ Újezd u Přelouče

 15. Diskuze

 

 

Jednání:

 

ad. 1) Starostka Dana Vozábová přivítala přítomné členy zastupitelstva a seznámila je s programem schůze.

 

ad. 2) Schválení programu. pí. Vozábová nechala hlasovat o programu jednání.

PRO: 8, PROTI: 0, Program zasedání byl schválen.

 

ad.3) Pí. Vozábová zahájila volbu zapisovatele. Navržen Mgr.Jiří Zima, pro návrh bylo 7 členů zastupitelstva. Mgr. Jiří Zima se zdržel. Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Pavel Volejník a Lic.Martin Černý – pro: 8

 

 

ad. 4) Kontrola plnění usnesení č.245/14

usnesení plněno

 

ad. 5) Úprava rozpočtu

Daň z převodu  nemovitosti k 30.11.2014 – parcela p.Luboš Hladík, K Davídku 10.000,-Kč (výdaj).

 

 

ad.6) Žádost o dotaci na dětské hřiště

 • Nabídka od fa. Nomera realizace za 198.000,- Kč. Obec se musí podílet 30% z celkové ceny. Realizace musí být do 30.6.2015. Žádost o dotaci musí být odevzdána do 1.12.2014 na Krajský úřad Pardubického kraje. Odpovídá pí.Vozábová.

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

 

ad.7) Realizace opravy cesty K Davídku

 • Pí. Vozábová učiní dotaz na fa. Kinský , jejichž technika poškodila cestu o možnosti opravy komunikace K Davídku.

 • P.Zima učiní dotaz na zemědělskou společnost jednatele p.Zákosteleckého, jejichž technika poškodila cestu o možnosti opravy komunikace K Davídku.

 

ad.8) Úprava výpovědi z obecní pivnice pí. Lucie Suchánkové

 • Výpověď z obecní pivnice upravena ke dni 31.12.2014. Převzetí obecní pivnice bude provedeno za účasti Lic. Černého, p. Vosáhla st. a pí. Jany Žváčkové

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.9) Dětský silvestr – žádost pí. Suchánková

 • Hlasování pro pořádání dětského silvestru + po skončení akce budou vyúčtovány náklady na akci na OÚ Újezd u Přelouče ( v úředních hodinách).

 • PRO: 8, PROTI:0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0

 

ad.10) Žádost o koupi pozemku p.Seďa

 • Žádost o koupi pozemku č.169/52 v kú obce Újezd u Přelouče ze strany p. Libora Seďi, tr. bytem Živanice 165. Odepíše pí.Vozábová.

 • PRO: 0, PROTI:7, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 1 (Mgr.Zima)

 

ad.11) Rozpočet pro rok 2015

 • Návrh rozpočtu připravili p.Hladík, pí. Žváčková (finanční komise)

 • Návrh rozpočtu vyvěšen na Úřední desce obce Újezd u Přelouče + vyvěšen na internetových stránkách obce Újezd u Přelouče.

 

ad. 12) Schválení inventurního plánu

 • Byl schválen

 

ad. 13) Zajištění topení v budově bývalé školy

 • Zazimování bude vyřešeno vypuštěním vody v objektu. (pověřen p.Volejník, p.Vosáhlo)

 • Oprava oken – 2 ks vysklených (opravu zajistí pí.Vozábová)

 

ad. 14) Nové internetové stránky obce Újezd u Přelouče

 • Dočasné internetové stránky www.ujezduprelouce.estranky.cz (spravuje Mgr. Zima)

 • Provést dotaz pro zjednodušení domény, aby byla lépe vyhledatelná.

 

ad. 15) Diskuze

 

 • P. Vosáhlo st. – informoval o dočasném vyřazení hasičského automobilu zn. Mercedes z IZS pro nutnou opravu.

 • Další zasedání zastupitelstva proběhne 18.12.2014 od 19:00 hod.

 

 

 

Usnesení 246/14 z jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 

 

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče

 

 1. Bere na vědomí

 • výpověď pí.Suchánkové z obecní pivnice – upřesnění

 • úpravu rozpočtu

 

 1. Schvaluje

 • žádost o pořádání dětského silvestru – pí.Suchánková

 • stanovení plánu inventarizace majetku

 • Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště (pí. Vozábová)

 •  

 1. Ukládá

 • Zazimování budovy bývalé školy (p.Volejník, p.Vosáhlo)

 • Příprava internetových stránek (Mgr. Zima).

 • Oslovení fa., které se podíleli na devastaci komunikace K Davídku za účelem opravy (pí. Vozábová, Mgr. Zima)

 

 1. Zamítá

 • Prodej pozemku č.169/52 v kú obce Újezd u Přelouče

 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zima, v.r.

 

 

Starostka: pí. Vozábová Dana, v.r

 

 

Ověřil: Lic. Martin Černý, v.r.

 

 

 

p. Pavel Volejník, v.r.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář