Jdi na obsah Jdi na menu
 


OFICIÁLNÍ  STRÁNKY OBCE Újezd u Přelouče          

znak.jpg

 

Rozsvícení vánočního stromu 2022

V neděli 27.11.2022 uspořádala obec Újezd společenskou akci  "Rozsvícení vánočního stromu" . Akce byla zahájena u vánočního stromu projevem paní starostky a místostarosty. Strom samotný se posléze po odpočítávání dětí rozsvítil.  Dále celá akce pokračovala v kulturním  areálu, kde byla k vidění výzdoba s vánoční tématikou, ale bylo zde připraveno i bohaté občerstvení v podobě svařáku, čaje a čerstvě smažených bramboráků.   V rámci soutěže o nejlepší vánočku mohli přítomní ochutnat  mistrovské výtvory újezdských žen  a podílet se tak na vyhodnocení.  Kromě vánoček zde bylo k ochutnání i tradiční vánoční cukroví.  Obec nezapomněla ani na nejmenší obyvatele obce a ve fotbalové klubovně pro ně připravila vánoční dílničku, kde si mohly děti vyzkoušet šikovnost svých prstíků.  Celý večer se povedl a obec děkuje všem lidem, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak k dobré atmosféře.  Speciální poděkování patří ovšem všem, kteří přiložili ruku k dílu. img-20221130-wa0004.jpg   Fotografie akce naleznete ve fotogalerii. 

 
1. 12. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Termíny svozu tříděného odpadu 2023 (pytle)

11.1.

8.2.

8.3.

5.4.

3.5.

31.5.

28.6.

26.7. 

23.8.

20.9.

18.10.

15.11.

13.12. 

 
29. 11. 2022 | Rubrika: Svoz odpadu z obce

Termíny zasedání zastupitelstva 2023

Zasedání zastupitelstva  2023

19.12. 2022

30.1. 2023

27.2.

27.3.

24.4.

29.5.

26.6.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

18.12

 
29. 11. 2022 | Rubrika: Zasedání zastupitelstva

Informace k volbě prezidenta 2023

V příloze je informace o počtu a sídle volebního okrsku Újezd u Přelouče a jmenování zapisovatele okrskové volební komise Újezd u Přelouče. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2023 + podklady

Návrh rozpočtu na rok 2023 + podklady pro návrh. 

 
28. 11. 2022 | Rubrika: Rozpočet obce

Pozvání na jednání valné hromady Honebního společenstva Strašov

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Honební společenstvo STRAŠOV, IČO 70973113 se sídlem Strašov čp. 93 533 16 Vápno,

zastoupené honebním starostou Miloslavem Vlkem, oznamuje ve smyslu ustanovení Zákona o myslivosti č. 449/2001 v pozdějším znění a článku 6. odstavce 1 a 2 Stanov honebního společenstva

 

všem členům honebního společenstva

POZVÁNÍ

 

na jednání valné hromady honebního společenstva (HS) Strašov, které se bude konat dne 16.12.2022 od 17,00 hodin v sále Hospody Na peci v Přepychách.

Program:

 

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise

3. Seznámení s hlasovacím, jednacím a volebním řádem HS

4. Zpráva o činnosti honebního společenstva od roku 2013

5. Finanční hospodaření od roku 2013

6. Diskuse k předneseným zprávám

7. Schválení zprávy o činnosti, finančního hospodaření, účetní závěrky od roku 2013, stanov HS a smlouvy o pronájmu společenstevní honitby Mysliveckému spolku „Mezilesí Vápno“.

8. Volby:

- Doplnění honebního výboru,

- Doplnění revizní komise

9. Usnesení a závěr

 

Ve Strašově dne 30. listopadu 2022

 

Vyvěšeno: dne……….

Sejmuto: dne …………                                                                     Miloslav Vlk

                                                                                                          honební starosta

 
23. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Valná hromada SOP a.s.

Pozvánka na jednání 34. valné hromady,   rozpočet 2023, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (vše v příloze). 

 

 
22. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Pozvánka na zasedání OZ - listopad 2022

Program zasedání zastupitelstva na den 28.11.2022 od 19.00 hod. :

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Schválení spádovosti základní školy
 6. Podepsání smlouvy s VAK
 7. SUS převzetí díla – komunikace v Ostrovnici
 8. Návrh kupní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na budovu skladu obilí  54/2
 9. Zrušení záměru prodeje části pozemku 147/14
 10. Žádost o dar mateřské školy Malé Výkleky
 11. Žádost o finanční dar pro provozovatele obchodu
 12. Dodatek ke smlouvě Granplast s.r.o.
 13. Žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje, POV
 14. Rozpočtové opatření
 15. Návrh rozpočtu na rok 2023
 16. Diskuse
 
21. 11. 2022 | Rubrika: Úřední deska

Vánoční koncert

Vánoční koncert se uskuteční dne 26. 12. 2022 od 17.00 hod. v kostelu svatého Jiljí v Újezdu, kdy Vám zahraje držitelka 2.místa  a  ceny předsedkyně poroty ve hře na klavír z prestižní  mezinárodní interpretační soutěže na Slovensku a naše spoluobčanka  Lucie Březinová.  Na koncert jste srdečně zváni.  

 
18. 11. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Adventní koncert

Dne 10. 12. 2022 od 16.00 hod.   jste obcí Újezd srdečně zváni do kostela svatého Jiljí na koncert smíšeného pěveckého sboru J. B. FOERSTERA z Přelouče 

 
18. 11. 2022 | Rubrika: Kulturní akce a sport