Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úřední deska

Příspěvky

Volby do Evropského parlamentu 7 a 8.června 2024

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise okrsku č.1 obce Újezd u Přelouče pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7 a 8. 6.2024.

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Újezd u Přelouče pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7 a 8. 6.2024.

- informace naleznete v příloze. 

 
19. 4. 2024 | Rubrika: Úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Návrh závěrečného účtu naleznete v příloze.

 
5. 2. 2024 | Rubrika: Úřední deska

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Újezd u Přelouče

Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Újezd u Přelouče naleznete v příloze. 

 
5. 2. 2024 | Rubrika: Úřední deska

Veřejná vyhláška MěÚ Přelouč

Veřejná vyhláška upravující dopravní značení v obci Újezd. 

 
29. 11. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Jednání 36. valné hromady Svazku obcí Přeloučska včetně dokumentů

V příloze naleznete rozpočet SOP a.s. na rok 2024  atd. 

 
29. 11. 2023 | Rubrika: Úřední deska

RSOB - návrh rozpočtu pro rok 2024

Návrh rozpočtu RSOB pro rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu RSOB pro roky 2025 - 2029 najdete v příloze

 
20. 11. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Veřejná vyhláška - územní plán obce

V příloze: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.1/2023 k vydání územního plánu Újezd u Přelouče

 
8. 9. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Závěrečný účet SOP a.s. 2022 + rozpočtové opatření 1/2023

Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022

2. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2023 rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023

1. Závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč za rok 2022 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022 byl schválen na jednání 35. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 19.6.2023 usnesením č. C/2.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2023 rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023 bylo schváleno na jednání 35. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 19.6.2023 usnesením č. C/3.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že úplné znění výše uvedených dokumentů je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě na adrese sídla Svazku obcí Přeloučska u předsedkyně Svazku Bc. Ireny Burešové.

                                                                                                      Bc. Irena Burešová

                                                                                                        předsedkyně SOP

 

 
25. 7. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 + Závěrečný účet za rok 2022

Zprávy naleznete v příloze. 

 
20. 6. 2023 | Rubrika: Úřední deska

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření + návrh závěrečného účtu 2022 SOP a.s.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 + Návrh závěrečného účtu za rok 2022 SOP  a.s.

 
2. 6. 2023 | Rubrika: Úřední deska