Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánky na zasedání zastupitelstva 2022

Příspěvky

Pozvánka na zasedání OZ (leden)

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       31.1.2022 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

  1. Zahájení,
  2. Schválení programu
  3. Schválení ověřovatelů zápisu
  4. Volba zapisovatele
  5. Rozpočtové opatření č.1
  6. Pojednání výsledků inventur
  7. Rozpočtové opatření č.1
  8. Cenová nabídka na výstavbu chodníků 2022

      10    Cenová nabídka a termín těžby dřeva obecního lesa, následná výsadba

            11    Schválení dodatku č.1 ke smlouvě SMS služby s.r.o

            12    Připomínka k územnímu plánu od M.Rusín parcela č. 63/1,p.č.64/1,p.č.61/6

            13    Žádost odkupu pozemku T.Rusín

            14    Žádost dotace z rozpočtu PK - obchod

            15    Zpracování nové podoby rozvojového plánu obce

            16    ČOV – průzkum mezi obyvateli

            17    Dětská skupina v obci – podána žádost o stavební povolení, následný postup

            18    Osvětlení v obci

            19    Diskuze