Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánky na zasedání zastupitelstva 2021

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (srpen)

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 23.8.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (červenec))

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 26.7.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu
 4. volba zapisovatele
 5. rozpočtové opatření č.7
 6. žádost o souhlasné stanovisko – vjezd na pozemek
 7. plán financování obnovy vodovodu v majetku obce na období 2021-2030
 8. schválení smlouvy o pachtu a provozování vodovodu
 9. schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 10.  lesní porost okolo starého hřiště-jednání se správcem obecního lesa, vyjádření obci správcem lesa
 11. žádost o vyjádření existence sítí a souhlas o umístění stavby na p.č.63/1
 12. ceník poskytovaných služeb – sekačka včetně obsluhy , základní sazbu za hodinu  800 – 1000 Kč
 13. brigáda - natírání plotu u hřbitova
 14. diskuze
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (červen)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

          Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 28.6.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu
 4. volba zapisovatele
 5. rozpočtové opatření č.6
 6. žádost M.R. o souhlasné stanovisko s umístěním stavby
 7. schválení závěrečného účtu
 8. vítání občánků 11.7.2021
 9. lesní porost okolo starého hřiště-jednání se správcem obecního lesa
 10.    žádost o peněžitý dar z včelařského svazu Rohovládová Bělá    
 11.      diskuse
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.2

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

53316 Vápno                                                                                                Újezd u Přelouče 22. 2. 2021                                               

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

          Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 1.3. 2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele.
 5. rozpočtové opatření č. 2,
 6. schválení smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice,
 7. oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Klamoš za období 2016 - 2020,
 8. sčítání lidu 2021,
 9. dotace pro SDH,
 10. žádost o finanční dar TJ Sokol,
 11. diskuze.

       

 

    Zpracoval:                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        Dana Vozábová                                                                             

      Mgr. Zima                                                                                                                                                    starostka

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2021

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

53316 Vápno                                                        Újezd u Přelouče 18.1.2021                       

                                                                 

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Tímto Vás zvu na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 25.1.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

 Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu,
 3. Schválení ověřovatelů zápisu,
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.1
 6. Projednání  inventarizačních rozdílů a schválení plánů odpisů na rok 2021  
 7. Žádost o finanční dar ze strany pí. K.H.
 8. Parkování motorových vozidel v ulici „K Davídku“
 9. Vyhrnování místních komunikací
 10. Žádost o opravu kanalizační vpusti
 11. Odstranění značek „Vítá Vás obec Újezd“
 12. Jednání o zpětném odkoupení st. parcely v ulici „K Davídku“
 13. Komunální technika – sekačka
 14. SOP a.s. – informace k výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku
 15. Nákup notebooku
 16. Diskuse

 

   

 

  Zpracovala:                                                           Schválila:                                                                                   

                                                                                                                         

  Mgr. Jiří Zima                                                      Dana Vozábová