Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánky na zasedání zastupitelstva 2021

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (13.12.2021)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       13.12.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.12
 6. Schválení inventarizační komise, proškolení
 7. Schválení plánu inventur
 8. Schválení rozpočtu na rok 2022

9     Schválení dodatku smlouvy se SOP a.s. Přelouč

            10    Schválení dodatku smlouvy s Grandplast

            11    Schválení darovací smlouvy MŠ Malé Výkleky

            12    Žádost POV na rok 2022

            13    Diskuze 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (1.11.2021)

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat  1.11.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 17.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Vyhláška odpady
 6. Diskuze
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       25.10.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.10
 6. Opětovná žádost o opravu cesty pan Bielik
 7. Žádost o koupi pozemku pan Straka M. č.188/48
 8. Návrh rozpočtu na rok 2022

9     Schválení smlouvy o pachtu a provozování vodovodu

            10    Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů

            11    Nová vyhláška odpadové hospodářství

            12    Sestavení rozvojového plánu POV

            13    Oprava cesty k Babidolák

            14    Problematika parkování vraků v nové zástavbě

            15    Diskuze

            

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (září)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

          Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 27.9.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele.
 5. rozpočtové opatření č. 9,
 6. nová obecně závazná  vyhláška o místním poplatku za komunální odpad s účinností od 1.1.2022,  dle nové legislativy
 7. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 8. smlouva s VAK a.s.,
 9. dětská skupina, návrh rozpočtu projektu,
 10. Mikuláš - balíčky,
 11. Vánoční strom + silvestrovský pochod,
 12. spotřeba energií v objektu bývalé školy,
 13. diskuze.       

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (srpen)

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 23.8.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (červenec))

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 26.7.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu
 4. volba zapisovatele
 5. rozpočtové opatření č.7
 6. žádost o souhlasné stanovisko – vjezd na pozemek
 7. plán financování obnovy vodovodu v majetku obce na období 2021-2030
 8. schválení smlouvy o pachtu a provozování vodovodu
 9. schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 10.  lesní porost okolo starého hřiště-jednání se správcem obecního lesa, vyjádření obci správcem lesa
 11. žádost o vyjádření existence sítí a souhlas o umístění stavby na p.č.63/1
 12. ceník poskytovaných služeb – sekačka včetně obsluhy , základní sazbu za hodinu  800 – 1000 Kč
 13. brigáda - natírání plotu u hřbitova
 14. diskuze
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (červen)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

          Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 28.6.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu
 4. volba zapisovatele
 5. rozpočtové opatření č.6
 6. žádost M.R. o souhlasné stanovisko s umístěním stavby
 7. schválení závěrečného účtu
 8. vítání občánků 11.7.2021
 9. lesní porost okolo starého hřiště-jednání se správcem obecního lesa
 10.    žádost o peněžitý dar z včelařského svazu Rohovládová Bělá    
 11.      diskuse
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva č.2

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

53316 Vápno                                                                                                Újezd u Přelouče 22. 2. 2021                                               

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

          Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 1.3. 2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele.
 5. rozpočtové opatření č. 2,
 6. schválení smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice,
 7. oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Klamoš za období 2016 - 2020,
 8. sčítání lidu 2021,
 9. dotace pro SDH,
 10. žádost o finanční dar TJ Sokol,
 11. diskuze.

       

 

    Zpracoval:                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        Dana Vozábová                                                                             

      Mgr. Zima                                                                                                                                                    starostka

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2021

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 25

53316 Vápno                                                        Újezd u Přelouče 18.1.2021                       

                                                                 

 

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Tímto Vás zvu na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat 25.1.2021 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

 Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu,
 3. Schválení ověřovatelů zápisu,
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.1
 6. Projednání  inventarizačních rozdílů a schválení plánů odpisů na rok 2021  
 7. Žádost o finanční dar ze strany pí. K.H.
 8. Parkování motorových vozidel v ulici „K Davídku“
 9. Vyhrnování místních komunikací
 10. Žádost o opravu kanalizační vpusti
 11. Odstranění značek „Vítá Vás obec Újezd“
 12. Jednání o zpětném odkoupení st. parcely v ulici „K Davídku“
 13. Komunální technika – sekačka
 14. SOP a.s. – informace k výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku
 15. Nákup notebooku
 16. Diskuse

 

   

 

  Zpracovala:                                                           Schválila:                                                                                   

                                                                                                                         

  Mgr. Jiří Zima                                                      Dana Vozábová