Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 15.7.2024

Obecní úřad

Újezd u Přelouče 8.7.2024

53316 Vápno                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       15.7.2024 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.5/2024
 6. Schválení smlouvy o spolupráci s provozovateli dětské skupiny
 7. Žádost T.Rusín o odkup části pozemku za bývalým obchodem
 8. Opravy a údržba v obci
 9. Oprava a údržba nového hřbitova
 10. Plánované akce v obci
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

         Zapsal:                                                                         Dana Vozábová

                                                                                                    starostka

                                                                                                                                 

 

Převzal dne

 

Zastupitel

podpis

8.7..2024

 

 Lenka Hellingerová

 

8.7..2024

 

 Helena Šandová

 

8.7..2024

 

Martin Rusín

 

8.7..2024

 

 Pavel Volejník

 

8.7..2024

 

 Rudolf Vosáhlo

 

8.7..2024

 

Jiří Zima

 

 

Zasedání zastupitelstva obce 4/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 4/2024 a rozpočtové opatření č. 4/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.  

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (13.5.2024)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 6. května 2024                                                                                 

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       13.5.2024 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.4/2024
 6. Žádost společnosti E&M Trade s. r. o.  lokalita Na Kamenci
 7. Schválení smlouvy POV (okna + dveře obecních budov)
 8. Schválení smlouvy POV (chod obchodu v obci)
 9. Schválení smlouvy (hasiči dotace)
 10. Informace VAK Pardubice a.s. (návrh smlouvy)
 11. Vyhláška – noční klid
 12. Schválení dohod o provedení práce se zastupiteli 
 13.   Diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

                                                                                                                                 

 

Zasedání obecního zastupitelstva č.3/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 3/2024 a rozpočtové opatření č. 3/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.  

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2024

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       25.3.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele,
 5. rozpočtové opatření č.3,
 6. pořádání čarodějnic,
 7. vývoz nebezpečného odpadu + úklid obce
 8. budova bývalého skladováku (oprava),
 9. noční klid – vyhláška,
 10. informace o kontrole hřbitova, 

            11    diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

 

Závěrečný účet obce Újezd 2023

v příloze

 

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2/2024 a rozpočtové opatření č. 2/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.  V příloze dále naleznete Závěrečný účet 2023, Přílohu účetní závěrky 2023 a Rozvahu 2023.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (únor 2024)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 19. února 2024                                                                                 

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       26.2.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledku auditu na OÚ Újezd
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 8. Opětovná žádost OÚ Řečany nad Labem (základní škola)
 9. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
 10. Nabídka na výměnu oken u budov OÚ Újezd
 11. Zalesnění pozemků OÚ Újezd
 12. Dětská skupina
 13. Lokalita Na Kamenci – výjezd na silnici
 14. Vyúčtování dotace – Krajská knihovna Pardubice
 15. Sdružování finančních prostředků na nákup knihovního fondu

            15    Diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

                                                                                                                                 

 

Zápis ze zasedání OZ (leden 2024)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 1/2024 a rozpočtové opatření č. 1/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (leden 2024)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

22.1.2024 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení,

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Rozpočtové opatření č.1

5. Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost spolku TJ Sokol

6. Žádost Lokalita Na kamenci geometrický plán-plná moc

7. Projednání inventur

8. Diskuse