Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (únor 2024)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 19. února 2024                                                                                 

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       26.2.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledku auditu na OÚ Újezd
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 8. Opětovná žádost OÚ Řečany nad Labem (základní škola)
 9. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
 10. Nabídka na výměnu oken u budov OÚ Újezd
 11. Zalesnění pozemků OÚ Újezd
 12. Dětská skupina
 13. Lokalita Na Kamenci – výjezd na silnici
 14. Vyúčtování dotace – Krajská knihovna Pardubice
 15. Sdružování finančních prostředků na nákup knihovního fondu

            15    Diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

                                                                                                                                 

 

Zápis ze zasedání OZ (leden 2024)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 1/2024 a rozpočtové opatření č. 1/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (leden 2024)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

22.1.2024 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení,

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Rozpočtové opatření č.1

5. Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost spolku TJ Sokol

6. Žádost Lokalita Na kamenci geometrický plán-plná moc

7. Projednání inventur

8. Diskuse

 

Zasedání OZ ze dne 18.12.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 10/2023 a rozpočtové opatření č. 10/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (prosinec)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

18. 12. 2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 18.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.10
 6. Schválení rozpočtu na rok 2024
 7. Schválení rozvojového plánu obce
 8. Projednání dodatku s obcí Řečany nad Labem
 9. Žádost POV
 10. Projednání dodatku Granplast + SOP a.s.
 11. Svozové termíny na rok 2024
 12. Inventarizační komise
 13. Plán inventur
 14. Schválení finančního daru pro zpěvačku Maškovou
 15. Diskuze

 

 

Zpracoval:                                                                                    Schválila:

Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová

                                                                                                          starostka

 

Zasedání zastupitelstva ze dne 6.11.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 9/2023 a rozpočtové opatření č. 9/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (6.11.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče

 53316 Vápno                                                                                                                     30. 10. 2023                                                                                       

                                                                                                                                 

 

 

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

06. 08. 2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.9
 6. Záměr o pronájmu části budovy bývalé školy za účelem provozování dětské skupiny
 7. Návrh rozpočtu obce Újezd 2024
 8. Mikuláš
 9. Rozsvícení vánočního stromu
 10. Digitalizace DTM (rozvoj digitálních a technických map)
 11. Zalesnění  pozemku u rybníka Davídek
 12. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
 13. Diskuze

 

Zpracoval:                                                                                    Schválila:

Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová

                                                                                                          starostka

 

Zasedání zastupitelstva ze dne 2.10.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 8/2023 a rozpočtové opatření č. 8/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (2.10.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče

 53316 Vápno                                                                                                                       25. 9. 2023                                                                                                                                                                                                             .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat  

2. 10. 2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č. 8
 6. Zmapování inženýrských sítí v obci
 7. Informace VAK, územní plán obce
 8. Diskuze

 

Zpracoval:                                                                                    Schválila:

Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová

                                                                                                          starostka

 

Zasedání zastupitelstva č.7/2023 (srpen)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 7/2023 a rozpočtové opatření č. 7/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.