Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánky na zasedání zastupitelstva 2020

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (prosinec)

v příloze

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (listopad)

v příloze

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (říjen)

v příloze

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - září 2020 (5.10.2020)

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - srpen 2020

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červenec 2020

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - červen 2020

Obecní úřad Újezd u Přelouče

25 53316 Vápno                                                                                                                                         Újezd u Přelouče 22.6.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat dne 29.6. 2020 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

Program zasedání zastupitelstva:

1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Schválení ověřovatelů zápisu 4) Volba zapisovatele 5) Rozpočtové opatření 6) Dodatek ke smlouvě se SOP 7) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2019 8) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 9) Schválení smlouvy o prodeji části pozemku č.169/40 10) Schválení záměru prodeje pozemku č.169/51 a stanovení ceny prodeje 11) Projednání pozemku podél cesty k Davídku 12) Žádost o trvalé odstranění nahromaděné trávy z hřišť – obtěžující zápach 13) Parkování aut v době zábav, stížnosti a zničený travní porost 14) Přeložení kabelů veřejného osvětlení z důvodů pochybení z předešlých let 15) Obecní prostory, sekání trávy na novém hřbitově. Nedodržení smlouvy 16) Schválení smlouvy s Pardubickým krajem-dotace na obchod 17) Diskuze  

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva proběhne dne 1.6.2020 v 19.00 hod. v budově obecního úřadu. 

 

Pozvánka na zasedání OZ - duben 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 27.4.2020.

 

Pozvánka na zasedání OZ - únor 2020

Pozvánka na zasedání OZ dne 24.2.2020.