Jdi na obsah Jdi na menu
 


JPO obce Újezd informuje

 Pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer je tradičně spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. Aby se tak nestalo, dodržujte prosím následující základní pravidla: 1. Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení – rozdělání ohně (ideální je hliněný podklad, cca 50 metrů od kraje lesa), 2. před rozděláním ohně zhodnoťte aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a síla větru), 3. mějte vždy připravený dostatek hasicích prostředků pro případ, že by se oheň vymknul kontrole. Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru 4. při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, pálení ihned přerušte a oheň uhaste, 5. při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh, 6. rozdělávejte pouze takový oheň, který jste schopni zvládnout, 7. oheň nenechávejte bez dozoru, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru, 8. ohniště po ukončení akce důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou, při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné, 9. v případě velkého množství odpadu je nutné po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolovat. 10. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje. I občanům doporučujeme, aby pálení hlásili, a to zde: https://paleni.izscr.cz/ 11. pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky

LETÁK NALEZNETE V PŘÍLOZE

article preview