Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená úsporám LIGHT pro seniory

Nová zelená úsporám LIGHT (NZÚL).

Obsahem tohoto materiálu je připomenutí základních informací, shrnutí požadovaných dokumentů a postup v rámci MAS Bohdanečsko.

Kdo může žádat o dotaci v programu NZÚL:

·        Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci před 12. 9. 2022.

·       Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení.

 

Při našem prvním kontaktu jsme Vás informovali o webových stránkách programu Nová zelená úsporám LIGHT, kde naleznete jak podporované aktivity a finanční podmínky, tak technické detaily k možným variantám zateplení. Zároveň jsou zde také užitečné návody např. jak si zřídit identitu občana, jež je pro podání žádosti nezbytná (viz také příloha tohoto e-mailu).

 

Pokud se rozhodnete pro některou z možných variant zateplení, výměny oken nebo vstupních dveří Vašeho rodinného domu, žadatel o dotaci bude překládat tyto dokumenty:

·        Doklad prokazující čerpání příspěvku na bydlení ANEBO důchodu (starobního či invalidního III. stupně),

·        Doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele o dotace,

·        Fotodokumentaci před realizací zateplení a po  - zajistí MAS Bohdanečsko na místě,

·        Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) – zajišťuje MAS Bohdanečsko,

·        Zprávu o provedených opatření – zajišťuje MAS Bohdanečsko.

 

Projekt musí být realizován po 12. 9. 2022, lze jej proplatit i zpětně. Veškeré faktury od dodavatelů či pokladní doklady je nutné uchovávat pro případ kontroly.

 

Manuál je přiložen v příloze. 

article preview