Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet 2014

ROZKLIKNOUT

Rozpočet obce Újezd u Přelouče na rok 2014

Příjmy

OdPa_ Pol

popis

1111

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

369 100,-

1112

Daň z příjmu OSVČ

10 300,-

1113

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

37 300,-

1121

Daň z příjmu právnických osob

379 400,-

1211

Daň z přidané hodnoty

760 000,-

1340

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu

146 700,-

1341

Poplatek ze psů

2 300,-

1361

Správní poplatky (např. přihlášení k pobytu)

200,-

1511

Daň z nemovitosti

139 000,-

4112

Neinventární dotace ze St.rozpočtu

54 400,-

3613_2132

Příjmy z pronájmu nemovitostí (provozovny)

18 000,-

3722_2112

Příjmy z prodeje pytlů na komunální odpad

400,-

3723_2111

Příjmy z prodeje skla

400,-

6171_2133

Příjmy z pronájmu nemovitých věcí (míchačka, žebřík,topidlo)

10 000,-

6310_2141

Příjmy z úroků

2 000,-

3722_2111

Příjmy EKO-KOM

13 000,-

3639_2131

Příjmy z pronájmu pozemků

45 581,-

_4129

Příjmy ze zisku SOP

25 900,-

3745_2111

Příjmy z prodeje topolů

45 000,-

6310_2141

Úroky z

1 000,-

6310_2324

Úroky z ČNB

60,-

CELKEM

 

2.060.041,-


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Rozpočet obce Újezd u Přelouče na rok 2014

Výdaje

OdPa_ Pol

popis

2212_6121

Zasíťování parcel

700 000,-

3111_5339

Příspěvek mateřská škola Malé Vykleky,

34 000,-

3111_5339

Příspěvek mateřská škola Převýšov

2 000,-

3314_5021

Knihovníkodměna

4 800,-

3319_5021

Kronikářodměna

2 500,-

3341_5169

Poplatek za rozhlas

600,-

3399_5175

SPOZ (občerstvení)

3 000,-

3399_5139

SPOZ (materiál)

15 000,-

3399_5194

SPOZ (výročí občanů, akce pro děti)

13 000,-

3412_5139

Materiálhřiště

40 000,-

3412_5222

Příspěvek Sokol

40 000,-

3412_5169

Hřištěúdržba závlahového systému

9 500,-

3631_5154

Veřejné osvětlení

42 000,-

3722_5138

Nákup pytlů na komunální odpad

1 500,-

3722_5169

Svoz komunálního odpadu + svoz nebezpečného odpadu

210 000,-

5512_5156

Pohonné hmotyhasiči

7 000,-

5512_5167

Školeníhasiči

8 000,-

5512_5169

STKhasiči

3 000,-

 

Lékařské prohlídky - hasiči

3 000,-

 

Údržba techniky - hasiči

10 000,-

5512_5222

Příspěvek hasičům

20 000,-

6112_5023

Odměny zastupitelů

160 000,-

6112_5032

Pojistné na ZPOON zastupitelé

23 000,-

6112_5162

Karty do mob.telefonů- OON

4 000,-

6112_5173

Cestovné - OON

2 000,-

6171_5038

Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců

1 400,-

6171_5132

 

Ochranné pomůcky

500,-

6171_5136

Předplatné odb.publikací (fin.zpráva, sbírky)

2 000,-

 

6171_5139

Nákup materiálu- správa

22 000,-

6171_5151

Vodné

1 600,-

6171_5153

Plyn

35 000,-

6171_5154

Elektrická energie (mimo veř.osvětlení)

43 000,-

6171_5156

Pohonné hmotyspráva (traktor, křovinořez, sekačka

10 000,-

6171_5161

Poštovné

2 000,-

6171_5162

Telefon

1 200,-

6171_5167

Školení

3 000,-

6171_5169

Ostatní služby (EU deska, účetní služby)

150 000,-

6171_5171

Opravy a udržování (včetně ročního update Gordic)

20 000,-

6171_5175

Pohoštění

500,-

6310_5163

Poplatky z účtů

15 000,-

6320_5163

Pojištění majetku obce

15 700,-

6171_5137

Pluh

21 000,-

6171_5321

Členský příspěvek MAS Bohd.

4 100,-

8115

Změna krátkodobých prostředků na účtu

354 141,-

CELKEM

 

2.060.041,-


 


 


 

Vyvěšeno


 

 

Sejmuto


 


 

Starosta obce Újezd

Zima Jiří