Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace SOP a.s.

1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2021

2. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2022 Svazku obcí Přeloučska na rok 2022

article preview

Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2021

2. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2022 Svazku obcí Přeloučska na rok 2022

 

1.Závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč, za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2021 byl schválen na jednání 33. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 21.6.2022 usnesením č. C/3.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2022 Svazku obcí Přeloučska na rok 2022 bylo schváleno na jednání 33. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 21.6.2022 usnesením č. C/2.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že úplné znění výše uvedených dokumentů je k dispozici na webových stránkách města Přelouč: https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě v budově Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, III. patro, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

 

 

Bc. Irena Burešová

předsedkyně SOP