Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška 1/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu v roce 2021 je umístěna v příloze.  

article preview

 

znak.jpgObec Újezd u Přelouče

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021,

o nočním klidu v roce 2021

 

Zastupitelstvo obce Újezd u Přelouče se na svém zasedání dne 7. 6. 2021 usnesením č. 7/2021 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů

 

  1. Doba nočního klidu se nevymezuje:
    1. v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu „Pálení čarodějnic“;
    2. v noci z 31. prosince 2017 na 1. ledna 2018.
  2. Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 hodin do 06.00 hodin v době konání tradiční akce „Újezdské léto“ (soubor hudebních koncertů), a to: v noci z 26. června 2021 na 27. června 2021, v noci z 3. července 2021 na 4. července 2021, v noci z 31. července 2021 na 1. srpna 2021, v noci z 21. srpna 2021 na 22. srpna 2021, v noci z 27. srpna 2021 na 28. srpna 2021, v noci z 28. srpna 2021 na 29. srpna 2021.

 

Čl. 4

Účinnost

 

Zrušuje je se obecně závazná vyhláška č.1/2017, o nočním klidu v roce 2017.

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

……………………..                                                               ……………………………….

 Mgr. Jiří Zima                                                                                   Dana Vozábová

 místostarosta                                                                                         starostka

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 08.06.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

[1] ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích