Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečný účet SOP a.s. 2022 + rozpočtové opatření 1/2023

Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

1. Informace o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022

2. Informace o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2023 rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023

1. Závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, Přelouč za rok 2022 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022 byl schválen na jednání 35. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 19.6.2023 usnesením č. C/2.

2. Rozpočtové opatření č. 1/2023 rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2023 bylo schváleno na jednání 35. valné hromady Svazku obcí Přeloučska dne 19.6.2023 usnesením č. C/3.

V souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že úplné znění výše uvedených dokumentů je k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě na adrese sídla Svazku obcí Přeloučska u předsedkyně Svazku Bc. Ireny Burešové.

                                                                                                      Bc. Irena Burešová

                                                                                                        předsedkyně SOP

 

article preview