Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na zasedání zastupitelstva (únor 2024)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 19. února 2024                                                                                 

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       26.2.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledku auditu na OÚ Újezd
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 8. Opětovná žádost OÚ Řečany nad Labem (základní škola)
 9. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
 10. Nabídka na výměnu oken u budov OÚ Újezd
 11. Zalesnění pozemků OÚ Újezd
 12. Dětská skupina
 13. Lokalita Na Kamenci – výjezd na silnici
 14. Vyúčtování dotace – Krajská knihovna Pardubice
 15. Sdružování finančních prostředků na nákup knihovního fondu

            15    Diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

                                                                                                                                 

article preview