Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 5.1.2024. 

 
3. 1. 2024 | Rubrika: Novinky

Svoz komunálního odpadu

Obec Újezd u Přelouče-Svozové termíny 2024

Leden

10

 

Únor

7

 

Březen

6

 

Duben

3

 

Květen

1

29

Červen

26

 

Červenec

24

 

Srpen

21

 

Září

18

 

Říjen

16

 

Listopad

13

 

Prosinec

11

 

 

Vážení spoluobčané, děkujeme, že třídíte, díky tomu ponecháváme poplatky za svoz odpadu i na rok 2024 ve stejné výši.

600 Kč/ osoba/rok

600 Kč/ rekreační objekt

250 Kč každý pes, 200 Kč pes majitele starší 65 let

Poplatky jsou splatné k 30.4.2024 na účet obce veden u KB obce 15122561/0100, variabilní symbol číslo popisné nebo osobně v úřední den PO  18-19:30 h.

V ceně je zahrnuto: Svoz směsného odpadu, svoz BIO odpadu, svoz tříděného odpadu, 2x ročně svoz nadměrného a nebezpečného odpadu, svoz skla, pronájem BIO popelnic, pytle na tříděný odpad zdarma, vyzvedněte v průběhu ledna na OÚ.

Limit odpadu na rok 2022 byl 190 kg/ osobu / rok

Limit odpadu na rok 2023 byl 180 kg/ osobu / rok

Limit odpadu na rok 2024 je 170 kg / osobu /rok V případě překročení limitu se zvyšuje skládkovné trojnásobně. V letošním roce jsme limit překročili již na podzim, tímto Vás žádám opravdu o přemýšlení co do černé popelnice dáme. Nepatří sem plasty, popel ze dřeva (BIO odpad), plasty, papír, sklo, tráva, oděvy, plechovky, olej z domácností (do  plastové láhve a položíme na černou popelnici)

V případě, že v letošním roce překročíme limit, v roce 2025 dojde ke zvýšení poplatků.

 
3. 1. 2024 | Rubrika: Svoz odpadu z obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (leden 2024)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

22.1.2024 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení,

2. Schválení programu

3. Schválení ověřovatelů zápisu

4. Rozpočtové opatření č.1

5. Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost spolku TJ Sokol

6. Žádost Lokalita Na kamenci geometrický plán-plná moc

7. Projednání inventur

8. Diskuse

 

Odečty elektroměrů

DNE 30.1.2024 BUDOU ZAMĚSTNANCI ČEZ PROVÁDĚT V NAŠÍ OBCI ODEČTY ELEKTROMĚRŮ. 

 
30. 1. 2024 | Rubrika: Novinky

Zápis ze zasedání OZ (leden 2024)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 1/2024 a rozpočtové opatření č. 1/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Újezd u Přelouče

Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Újezd u Přelouče naleznete v příloze. 

 
5. 2. 2024 | Rubrika: Úřední deska

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Návrh závěrečného účtu naleznete v příloze.

 
5. 2. 2024 | Rubrika: Úřední deska

Sčítání zvěře 2024

Dokument naleznete v příloze.

 
13. 2. 2024 | Rubrika: Novinky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (únor 2024)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 19. února 2024                                                                                 

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       26.2.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledku auditu na OÚ Újezd
 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2023
 7. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 8. Opětovná žádost OÚ Řečany nad Labem (základní škola)
 9. Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku
 10. Nabídka na výměnu oken u budov OÚ Újezd
 11. Zalesnění pozemků OÚ Újezd
 12. Dětská skupina
 13. Lokalita Na Kamenci – výjezd na silnici
 14. Vyúčtování dotace – Krajská knihovna Pardubice
 15. Sdružování finančních prostředků na nákup knihovního fondu

            15    Diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

                                                                                                                                 

 

SVOZ BIOODPADU

ZAČÁTEK SVOZU BIOODPADU 8. 4. 2024 - každé liché pondělí 

 
20. 2. 2024 | Rubrika: Svoz odpadu z obce

Zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2/2024 a rozpočtové opatření č. 2/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.  V příloze dále naleznete Závěrečný účet 2023, Přílohu účetní závěrky 2023 a Rozvahu 2023.

 

Závěrečný účet obce Újezd 2023

v příloze

 

Řád veřejného pohřebiště obce Újezd

v příloze

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva březen 2024

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       25.3.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele,
 5. rozpočtové opatření č.3,
 6. pořádání čarodějnic,
 7. vývoz nebezpečného odpadu + úklid obce
 8. budova bývalého skladováku (oprava),
 9. noční klid – vyhláška,
 10. informace o kontrole hřbitova, 

            11    diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

 

Zasedání obecního zastupitelstva č.3/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 3/2024 a rozpočtové opatření č. 3/2024   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.  

 

AKCE DUBEN 2024

Ukliďme Česko: 9.4.2024 - sraz v 9.00 hod. u obecního úřadu

8.4. - první svoz bioodpadu 

13.4.  od 11.00 hod. -  svoz nebezpečného a nadměrného odpadu

30.4. v 17.00 hod. - pálení čarodějnic, sraz u kapličky 

bližší informace naleznete v příloze. 

 
2. 4. 2024 | Rubrika: Novinky

PLATBA POPELNIC

Platba popelnic do 30.dubna 2024 na obecním úřadu nebo na účet 15122561/0100. 

 
9. 4. 2024 | Rubrika: Novinky

Volby do Evropského parlamentu 7 a 8.června 2024

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise okrsku č.1 obce Újezd u Přelouče pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7 a 8. 6.2024.

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Újezd u Přelouče pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7 a 8. 6.2024.

- informace naleznete v příloze. 

 
19. 4. 2024 | Rubrika: Úřední deska

Jarní koncert sk.UPENDO

20.4.2024 od 16.00 hod. V kostelu sv. Jiljí v Újezdu. 

 
19. 4. 2024 | Rubrika: Kulturní akce a sport

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (13.5.2024)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 6. května 2024                                                                                 

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       13.5.2024 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.4/2024
 6. Žádost společnosti E&M Trade s. r. o.  lokalita Na Kamenci
 7. Schválení smlouvy POV (okna + dveře obecních budov)
 8. Schválení smlouvy POV (chod obchodu v obci)
 9. Schválení smlouvy (hasiči dotace)
 10. Informace VAK Pardubice a.s. (návrh smlouvy)
 11. Vyhláška – noční klid
 12. Schválení dohod o provedení práce se zastupiteli 
 13.   Diskuze            

 

         Zapsal: Mgr. Jiří Zima                                                                           Dana Vozábová

               místostarosta                                                                                       starostka

                                                                                                                                 

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky