Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání OZ (28.8.2023)

Pozvánka je v příloze. 

 

Zasedání zastupitelstva č.6/2023 (červenec)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 6/2023 a rozpočtové opatření č. 6/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (31.7.2023)

Pozvánka na zasedání OZ na 31.7.2023 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Újezd. 
 
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volná ověřovatele
4. Schválení programu jednání
5. Rozpočtové opatření č.6
6. Schválení kompletního vydání územního plánu obce Újezd u Přelouče
7. Schválení nové smlouvy o spolupráci s Eko-kom a.s.
8. Zalesnění pozemku v  k.ú. obce Újezd u Přelouče č. 188/31
9. Žádost o dotaci z Pardubického kraje
 ( digitalizace map) 
10. SDH Újezd žádost o finanční dar
 
 

Zasedání zastupitelstva č.5/2023 (červen)

+ závěrečný účet 2022  a zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022 hospodaření.

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 5/2023 a rozpočtové opatření č. 5/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. Přílohou zápisu je závěrečný účet za rok 2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (19.6.2023)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

, které se bude konat 19. 6. 2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 6. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2022 a schválení účetní uzávěrky za rok 2022
 7. Schválení zprávy o přezkoumání  hospodaření obce za rok 2022
 8. Překontrolování a doplnění územního plánu
 9. Schválení dohody o provedení práce OZ
 10. Závěr
 

Zasedání zastupitelstva ze dne 29.5.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 4/2023 a rozpočtové opatření č. 4/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (květen 2023)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

Zasedání OZ proběhne 29.5.2023 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele,
 5. rozpočtové opatření,
 6. schválení smlouvy o dotaci POV,
 7. realizace opravy chodníků,
 8. valní hromada RSOB,
 9. valná hromada SOP,
 10. nákup MS Office,
 11. zřízení internetového bankovnictví ČNB,
 12. vítání občánků v obci (18.6.2023),
 13. oprava cesty k víceúčelovému hřišti (odvodnění),
 14. úpravy na hřbitovu (lavička, oprava vrat),
 15. brigádníci v obci,
 16. diskuze.
 

Zasedání zastupitelstva (27.3.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 3/2023 a rozpočtové opatření č. 3/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání OZ (27.3.2023)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 20. března  2023                                                                                  

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       27.3.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Sjezd z pozemků EaM Trade
 7. Žádost p. J.P. o narovnání hranic pozemku
 8. Cenová nabídka na projekt oprav budov obce Újezd

9     Vyřazení obecního majetku

            10    Oprava vrat na obecním hřbitovu

            11    Organizace čarodějnic a máje

            12   Diskuze            

                                                                                                                          Dana Vozábová

                                                                                                                             starostka

                                                                                                                                 

 

Převzal dne

 

Zastupitel

podpis

20.03.2023

 

 Lenka Hellingerová

 

20.03.2023

 

 Helena Šandová

 

20.03.2023

 

Martin Rusín

 

20.03.2023

 

 Pavel Volejník

 

20.03.2023

 

 Rudolf Vosáhlo

 

20.03.2023

 

Jiří Zima

 

 

 

Zasedání zastupitelstva (27.2.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2/2023 a rozpočtové opatření č. 2/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.