Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (prosinec)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

18. 12. 2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 18.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.10
 6. Schválení rozpočtu na rok 2024
 7. Schválení rozvojového plánu obce
 8. Projednání dodatku s obcí Řečany nad Labem
 9. Žádost POV
 10. Projednání dodatku Granplast + SOP a.s.
 11. Svozové termíny na rok 2024
 12. Inventarizační komise
 13. Plán inventur
 14. Schválení finančního daru pro zpěvačku Maškovou
 15. Diskuze

 

 

Zpracoval:                                                                                    Schválila:

Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová

                                                                                                          starostka

 

Zasedání zastupitelstva ze dne 6.11.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 9/2023 a rozpočtové opatření č. 9/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (6.11.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče

 53316 Vápno                                                                                                                     30. 10. 2023                                                                                       

                                                                                                                                 

 

 

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

06. 08. 2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.9
 6. Záměr o pronájmu části budovy bývalé školy za účelem provozování dětské skupiny
 7. Návrh rozpočtu obce Újezd 2024
 8. Mikuláš
 9. Rozsvícení vánočního stromu
 10. Digitalizace DTM (rozvoj digitálních a technických map)
 11. Zalesnění  pozemku u rybníka Davídek
 12. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu
 13. Diskuze

 

Zpracoval:                                                                                    Schválila:

Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová

                                                                                                          starostka

 

Zasedání zastupitelstva ze dne 2.10.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 8/2023 a rozpočtové opatření č. 8/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (2.10.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče

 53316 Vápno                                                                                                                       25. 9. 2023                                                                                                                                                                                                             .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat  

2. 10. 2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č. 8
 6. Zmapování inženýrských sítí v obci
 7. Informace VAK, územní plán obce
 8. Diskuze

 

Zpracoval:                                                                                    Schválila:

Mgr. Jiří Zima                                                                              Dana Vozábová

                                                                                                          starostka

 

Zasedání zastupitelstva č.7/2023 (srpen)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 7/2023 a rozpočtové opatření č. 7/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání OZ (28.8.2023)

Pozvánka je v příloze. 

 

Zasedání zastupitelstva č.6/2023 (červenec)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 6/2023 a rozpočtové opatření č. 6/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (31.7.2023)

Pozvánka na zasedání OZ na 31.7.2023 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Újezd. 
 
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volná ověřovatele
4. Schválení programu jednání
5. Rozpočtové opatření č.6
6. Schválení kompletního vydání územního plánu obce Újezd u Přelouče
7. Schválení nové smlouvy o spolupráci s Eko-kom a.s.
8. Zalesnění pozemku v  k.ú. obce Újezd u Přelouče č. 188/31
9. Žádost o dotaci z Pardubického kraje
 ( digitalizace map) 
10. SDH Újezd žádost o finanční dar
 
 

Zasedání zastupitelstva č.5/2023 (červen)

+ závěrečný účet 2022  a zpráva  o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022 hospodaření.

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 5/2023 a rozpočtové opatření č. 5/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. Přílohou zápisu je závěrečný účet za rok 2022 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022.