Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání OZ (27.2.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                       20.2.2023                                        

 Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

, které se bude konat 27.2.2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.2/2023
 6. Předání objektu obci Újezd (tzv. skladovák)
 7. Schválení veřejně-právní smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice
 8. Volba velitele hasičů
 9. Veřejná vyhláška -  noční klid 2023
 10. Žádost o dotaci - projednání možností získání dotací
 11. Žádost o finanční dar Sokol Újezd
 12. Zřízení účtu u ČSOB
 13. Závěr
 

Zasedání zastupitelstva (30.1.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 1/2023 a rozpočtové opatření č. 1/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2023

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                       23.1.2023                                        

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

, které se bude konat 30.1.2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledků inventur
 6. Schválení plánu odpisu na rok 2023
 7. Žádost o pronájem obchodu potravin
 8. Schválení nájemní smlouvy na provoz prodejny potravin
 9. Schválení sjezdu pro stavební parcely lokalita Na Kamenci
 10. Rozpočtové opatření 1
 11. Závěr
 

Zasedání OS ze dne 19.12.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 10/2022 a rozpočtové opatření č. 9/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání OZ (19.12.2022)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření
 6. Schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Inventarizační komise a proškolení
 8. Obchod, žádost o finanční dar

6) Návrh zhodnocení finančních prostředků na běžném účtu a schválení limitu převodu

7)Storno finančního daru-důvod odmítnutí ze strany obdarovaného

8) Diskuze

 

Zasedání OZ ze dne 28.11.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 9/2022 a rozpočtové opatření č. 8/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Termíny zasedání zastupitelstva 2023

Zasedání zastupitelstva  2023

19.12. 2022

30.1. 2023

27.2.

27.3.

24.4.

29.5.

26.6.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

18.12

 

Zasedání OZ ze dne 24.11.2022 - ustanovující schůze

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 8/2022 a rozpočtové opatření č. 7/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                        17.10.2022                                                                                                             

      Z důvodů rezignace a zániku mandátu zvoleného člena zastupitelstva pana Lic .Martina Černého přesouváme      ustavující zasedání na 24.10.2022                                                                                                                      .

  Opakovaná pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Na základě ustanovení podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích(obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 24.10.2022 od 18h  v budově obecního úřadu.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Slib obecního zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Schválení ověřovatelů zápisu
 5. Volba zapisovatele
 6. Určení volby starosty a místostarosty
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 9. Volba předsedy finančního výboru
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba členů finančního výboru
 12. Volba členů kontrolního výboru
 13. Rozpočtové opatření
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.10.2022

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Na základě ustanovení podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích(obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 17.10.2022 od 19h  v budově obecního úřadu.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Slib obecního zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Schválení ověřovatelů zápisu
 5. Volba zapisovatele
 6. Určení volby starosty a místostarosty
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 9. Volba předsedy finančního výboru
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba členů finančního výboru
 12. Volba členů kontrolního výboru
 13. Rozpočtové opatření

 

           

       

 

                                                                                                    Pozvánku zpracovala: Dana Vozábová - starostka