Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (19.6.2023)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

, které se bude konat 19. 6. 2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č. 5/2023
 6. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2022 a schválení účetní uzávěrky za rok 2022
 7. Schválení zprávy o přezkoumání  hospodaření obce za rok 2022
 8. Překontrolování a doplnění územního plánu
 9. Schválení dohody o provedení práce OZ
 10. Závěr
 

Zasedání zastupitelstva ze dne 29.5.2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 4/2023 a rozpočtové opatření č. 4/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva (květen 2023)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

Zasedání OZ proběhne 29.5.2023 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. schválení programu,
 3. schválení ověřovatelů zápisu,
 4. volba zapisovatele,
 5. rozpočtové opatření,
 6. schválení smlouvy o dotaci POV,
 7. realizace opravy chodníků,
 8. valní hromada RSOB,
 9. valná hromada SOP,
 10. nákup MS Office,
 11. zřízení internetového bankovnictví ČNB,
 12. vítání občánků v obci (18.6.2023),
 13. oprava cesty k víceúčelovému hřišti (odvodnění),
 14. úpravy na hřbitovu (lavička, oprava vrat),
 15. brigádníci v obci,
 16. diskuze.
 

Zasedání zastupitelstva (27.3.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 3/2023 a rozpočtové opatření č. 3/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání OZ (27.3.2023)

Obecní úřad

Újezd u Přelouče

53316 Vápno                                                                                                                 20. března  2023                                                                                  

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat       27.3.2023 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Sjezd z pozemků EaM Trade
 7. Žádost p. J.P. o narovnání hranic pozemku
 8. Cenová nabídka na projekt oprav budov obce Újezd

9     Vyřazení obecního majetku

            10    Oprava vrat na obecním hřbitovu

            11    Organizace čarodějnic a máje

            12   Diskuze            

                                                                                                                          Dana Vozábová

                                                                                                                             starostka

                                                                                                                                 

 

Převzal dne

 

Zastupitel

podpis

20.03.2023

 

 Lenka Hellingerová

 

20.03.2023

 

 Helena Šandová

 

20.03.2023

 

Martin Rusín

 

20.03.2023

 

 Pavel Volejník

 

20.03.2023

 

 Rudolf Vosáhlo

 

20.03.2023

 

Jiří Zima

 

 

 

Zasedání zastupitelstva (27.2.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 2/2023 a rozpočtové opatření č. 2/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání OZ (27.2.2023)

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                       20.2.2023                                        

 Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

, které se bude konat 27.2.2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.2/2023
 6. Předání objektu obci Újezd (tzv. skladovák)
 7. Schválení veřejně-právní smlouvy s Krajskou knihovnou Pardubice
 8. Volba velitele hasičů
 9. Veřejná vyhláška -  noční klid 2023
 10. Žádost o dotaci - projednání možností získání dotací
 11. Žádost o finanční dar Sokol Újezd
 12. Zřízení účtu u ČSOB
 13. Závěr
 

Zasedání zastupitelstva (30.1.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 1/2023 a rozpočtové opatření č. 1/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - leden 2023

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                       23.1.2023                                        

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

 

, které se bude konat 30.1.2023 od 19 h v zasedací místnosti OÚ

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Projednání výsledků inventur
 6. Schválení plánu odpisu na rok 2023
 7. Žádost o pronájem obchodu potravin
 8. Schválení nájemní smlouvy na provoz prodejny potravin
 9. Schválení sjezdu pro stavební parcely lokalita Na Kamenci
 10. Rozpočtové opatření 1
 11. Závěr
 

Zasedání OS ze dne 19.12.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 10/2022 a rozpočtové opatření č. 9/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče.