Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Pozvánka na zasedání OZ (19.12.2022)

Pozvánka na jednání obecního zastupitelstva

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření
 6. Schválení rozpočtu na rok 2023
 7. Inventarizační komise a proškolení
 8. Obchod, žádost o finanční dar

6) Návrh zhodnocení finančních prostředků na běžném účtu a schválení limitu převodu

7)Storno finančního daru-důvod odmítnutí ze strany obdarovaného

8) Diskuze

 

Zasedání OZ ze dne 28.11.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 9/2022 a rozpočtové opatření č. 8/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Termíny zasedání zastupitelstva 2023

Zasedání zastupitelstva  2023

19.12. 2022

30.1. 2023

27.2.

27.3.

24.4.

29.5.

26.6.

31.7.

28.8.

25.9.

30.10.

27.11.

18.12

 

Zasedání OZ ze dne 24.11.2022 - ustanovující schůze

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 8/2022 a rozpočtové opatření č. 7/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                        17.10.2022                                                                                                             

      Z důvodů rezignace a zániku mandátu zvoleného člena zastupitelstva pana Lic .Martina Černého přesouváme      ustavující zasedání na 24.10.2022                                                                                                                      .

  Opakovaná pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Na základě ustanovení podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích(obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 24.10.2022 od 18h  v budově obecního úřadu.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Slib obecního zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Schválení ověřovatelů zápisu
 5. Volba zapisovatele
 6. Určení volby starosty a místostarosty
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 9. Volba předsedy finančního výboru
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba členů finančního výboru
 12. Volba členů kontrolního výboru
 13. Rozpočtové opatření
 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.10.2022

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

Na základě ustanovení podle § 91 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb.,o obcích(obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce, které se bude konat dne 17.10.2022 od 19h  v budově obecního úřadu.

 

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Slib obecního zastupitelstva
 3. Schválení programu
 4. Schválení ověřovatelů zápisu
 5. Volba zapisovatele
 6. Určení volby starosty a místostarosty
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
 8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 9. Volba předsedy finančního výboru
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba členů finančního výboru
 12. Volba členů kontrolního výboru
 13. Rozpočtové opatření

 

           

       

 

                                                                                                    Pozvánku zpracovala: Dana Vozábová - starostka            

 

Zasedání OZ ze dne 29.8.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 7/2022 a rozpočtové opatření č. 6/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na zasedání OZ (29.8.2022)

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

  29.8. 2022 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

Zahájení

Schválení programu

Schválení ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatele

Osvětlení v obci – výběr zhotovitele

Řád pohřebiště - schválení

Žádost o dar SDH

Oprava cesty v Ostrovnici– cena, zhotovitel

Rozpočtové opatření

Stav obecních účtů KB a ČNB ke dni 29.8.2022

Diskuze

Závěr

 

Zápis ze zasedání OZ ze dne 25.7.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 6/2022 a rozpočtové opatření č. 5/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.7.2022

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                                        18.7.2022                                                                                                      

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

  25.7. 2022 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření
 6. Osvětlení v obci – návrhy, nabídky
 7. Sejmutí záměru obce o prodeji části pozemku 147/14, námitky a seznam přihlášených žadatelů o koupi části pozemku dle přiložené mapky
 8. Oprava obecní cesty k Babidolskému rybníku a příjezdové cesty k rodinným domům v Otrovnici.

9     Souhlasná stanoviska a stavební povolení pro výstavbu dětské skupiny

 1.   Hydrogeologický průzkum - zpráva
 2.   Pokročení ve věci Žádost o odkoupení „skladováku“
 3.   Stav obecních účtů KB a ČNB ke dni 25.7.2022
 4.   Diskuze
 5.   Závěr

 

           

       

 

                                                                                                    Pozvánku zpracovala: Dana Vozábová - starostka