Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání zastupitelstva (pozvánky + zápisy)

Příspěvky

Zasedání OZ ze dne 29.8.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 7/2022 a rozpočtové opatření č. 6/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na zasedání OZ (29.8.2022)

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

  29.8. 2022 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

Zahájení

Schválení programu

Schválení ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatele

Osvětlení v obci – výběr zhotovitele

Řád pohřebiště - schválení

Žádost o dar SDH

Oprava cesty v Ostrovnici– cena, zhotovitel

Rozpočtové opatření

Stav obecních účtů KB a ČNB ke dni 29.8.2022

Diskuze

Závěr

 

Zápis ze zasedání OZ ze dne 25.7.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 6/2022 a rozpočtové opatření č. 5/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 25.7.2022

Obecní úřad Újezd u Přelouče 53316 Vápno                                                        18.7.2022                                                                                                      

                                                                                                                                 .

  Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat

  25.7. 2022 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření
 6. Osvětlení v obci – návrhy, nabídky
 7. Sejmutí záměru obce o prodeji části pozemku 147/14, námitky a seznam přihlášených žadatelů o koupi části pozemku dle přiložené mapky
 8. Oprava obecní cesty k Babidolskému rybníku a příjezdové cesty k rodinným domům v Otrovnici.

9     Souhlasná stanoviska a stavební povolení pro výstavbu dětské skupiny

 1.   Hydrogeologický průzkum - zpráva
 2.   Pokročení ve věci Žádost o odkoupení „skladováku“
 3.   Stav obecních účtů KB a ČNB ke dni 25.7.2022
 4.   Diskuze
 5.   Závěr

 

           

       

 

                                                                                                    Pozvánku zpracovala: Dana Vozábová - starostka            

 

Zápis ze zasedání OZ ze dne 30.5.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 5/2022 a rozpočtové opatření č. 4/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva (30.5.2022)

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče

 

 Tímto Vás zveme na zasedání zastupitelstva obce Újezd u Přelouče, které se bude konat   30.5.2022 v budově obecního úřadu Újezd u Přelouče od 19.00 hod.

 

Program zasedání zastupitelstva:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení programu
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Volba zapisovatele
 5. Rozpočtové opatření č.5
 6. Schválení počtu zastupitelů obce pro následující volební období, volby se budou konat ve dnech

 23-24.9.2022

 1. Schválení návrhu závěrečného účtu za rok 2021
 2. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

9     Schválení podpisu smlouvy mezi obcí a Krajským úřadem v Pardubicích, POV na provoz obchodu

 1.   Schválení podpisu smlouvy mezi obcí a Krajským úřadem v Pardubicích, POV na opravu chodníků
 2.   Informace o prodeji topolu a cena
 3.   Diskuze
 4.   Závěr
 

Zasedání zastupitelstva ze dne 25.4.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva a rozpočtové opatření č. 3/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Pozvánka na zasedání OZ 25.4.2022

pozvánku naleznete v příloze 

 

Zasedání zastupitelstva ze dne 7.3.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva a rozpočtové opatření č. 2/2022   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče

 

Zasedání zastupitelstva ze dne 21.2.2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete v příloze.