Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

PRODEJ KUŘIC

SVOBODA – Lučice

drůbežárna Vadín, www.drubezsvoboda.cz 569489358, 777989857

CHOVNÉ KUŘICE

barva červená a černá

Stáří: 16 - 21 týdnů

Cena: 235 - 265,- Kč/kus

Čtvrtek 6. dubna 2023

9.40 hod. – Újezd

u prodejny Možno objednat: 569 489 358 svoboda.lucice@seznam.cz

 
4. 4. 2023 | Rubrika: Novinky

Zelená úsporám light

TISKOVÁ ZPRÁVA

29. 3. 2023

 

Pomáháme s energetickými úsporami

V lednu letošního roku rozšířila MAS Bohdanečsko, z. s. svou činnost o novou aktivitu. Se startem nového dotačního programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám Light zahájila naše kancelář poradenství a konzultace pro zájemce o finanční příspěvek na energetické úspory rodinných domů. Dotace je určena zájemcům z řad seniorů a nízkopříjmových domácností pobírající příspěvek na bydlení.

Jakou formou konzultace probíhají? Se zájemci, kteří nás osloví, nejprve zhodnotíme, zda jsou způsobilými žadateli. Pokud ano, dohodneme termín konzultace přímo na místě. Zde nafotíme části domu, kde budou realizována opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie. Z velké části se jedná o stará okna, která chce žadatele vyměnit. Výjimkou není ani zateplení fasády či půdy. Stává se, že si majitel domku není jist, jaká opatření provést, aby do budoucna ušetřil na energiích. V takovém případě se snažíme poradit, co by bylo nejvhodnějším řešením. Po prohlídce na místě následuje vyhotovení odborného posudku, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Tu si po zřízení tzv. Identity občana podají zájemci o dotaci sami nebo jsme jim schopni pomoci i s vyřízení vlastní žádosti. Po získání finančních prostředků a úspěšné realizaci zateplení domu je z naší strany vydána závěrečná zpráva. Ta stvrzuje, že opatření jsou provedena v souladu se žádostí a dle platných parametrů. Konzultace a poradenství jsou vždy zdarma!

Od ledna do druhé poloviny března nás oslovilo přibližně 180 potenciálních zájemců z Bohdanečska a okolí. Odborný posudek jsme vyhotovili zhruba 90ti žadatelům o dotaci. Největší zájem o dotaci je mezi seniory ve věku 65 až 75 let. Za ty starší vyřizují žádosti jejich děti či vnoučata. Abychom rozšířili informace o možnostech této jednoduché dotace na zateplení rodinných domů v co nejširším okruhu možných žadatelů, prezentovali jsme program v Klubu seniorů v Lázních Bohdanči a zorganizovali konzultační den na Obecním úřadě v Rybitví. O našich službách informujeme také na facebooku a prostřednictvím dalších informačních zdrojů.

Stále přemýšlíte, zda se do zateplení domu pustit a ušetřit tak v budoucnu za energie? Nevíte, zda i vy můžete využít finanční příspěvek z dotačního titulu Nová zelená úsporám Light? Tak neváhejte a kontaktujte nás! Pokusíme se najít optimální řešení i pro vás!

 
4. 4. 2023 | Rubrika: Novinky

Kalendář akcí v obci

KALENDÁŘ ÚJEZD U PŘELOUČE 2023

27.3. 19 h Zasedání obecního zastupitelstva

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.4. Svoz tříděného odpadu od domu

10.4. PRVNÍ SVOZ BIO odpadu – hnědé popelnice

15.4 9-11 h UKLIĎME ČESKO brigáda všech dobrovolníků na úklid naší krásné vesničky a jejího okolí

Sraz před obecním úřadem, těšíme se na vaši hojnou účast

15.4. 11-11:30 h Svoz nebezpečného a nadměrného odpadu od OÚ (podrobné informace na OÚ)

24.4. 19h Zasedání obecního zastupitelstva

30.4. Stavění Máje, Pálení Čarodějnic s průvodem masek a občerstvením, sraz v 17 h u zastávky autobusu

30.4. Poslední termín zaplacení poplatků za svoz odpadu a za psy. Pytle na tříděný odpad stále zdarma k vyzvednutí na OÚ.

Občan 600 Kč, chalupáři 600 Kč, každý pes 250 Kč, pro majitele psa ve věku 65 let a více sleva 50Kč na každého psa

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.5. Svoz tříděného odpadu od domu

27.5. Kulturní areál na hřišti: Traktor,Komunál,Alžběta,Alchymie

29.5. 19h Zasedání obecního zastupitelstva

31.5.Svoz tříděného odpadu od domu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.6. Kulturní areál na hřišti: Trautenberk, Rimortis,Stresor

11.6.Kulturní areál na hřišti: Divadlo pro děti Sůl nad zlato, divadlo Praha, odpolední představení, čas bude upřesněn

16.6.-17.6. Kulturní areál na hřišti: Odyssfest 2023

23.6.-24.6. Kulturní areál na hřišti: Punkplugged 2023

26.6.19h Zasedání obecního zastupitelstva

28.6.Svoz tříděného odpadu od domu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.7. Kulturní areál na hřišti: Argema, Keks, Michal Šindelář

15.7. Kulturní areál na hřišti: Odyssea Classic

26.7. Svoz tříděného odpadu

31.7. 19h Zasedání obecního zastupitelstva

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.8. Kulturní areál na hřišti: Slamák rock fest 2023

19.8. Kulturní areál na hřišti: Alžběta křest CD

23.8. Svoz tříděného odpadu

28.8. 19h Zasedání obecního zastupitelstva

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.9. Kulturní areál na hřišti:Živanický rockový masopust

9.9. Kulturní areál na hřišti: Black hornet fest 2023

20.9. Svoz tříděného odpadu od domu

25.9. 19h Zasedání obecního zastupitelstva

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

18.10 Svoz tříděného odpadu- velkoobjemový a nebezpečný bude upřesněn

30.10. Zasedání obecního zastupitelstva

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15.11. Svoz tříděného odpadu

20.11.Poslední svoz BIO odpadu

26.11. Pohádka pro děti obec zajistila vnitřní prostory ve STRAŠOVĚ, společná akce spřátelených obcí

27.11. 19h Zasedání obecního zastupitelstva

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.12.Rozsvícení Vánočního stromu společně s kulturním programem, datum koncertu bude upřesněn

5.12. Mikuláš a čertovská skupina tradiční průvod obcí – balíčky pro děti s trvalým pobytem v obci ZDARMA

13.12. Svoz tříděného odpadu

31.12. Silvestrovský pochod

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jubilanti ve věku i: 50,60,70,75,80 a pak každý rok, obdrží poukázku na nákup zboží v nově otevřeném obchodě v obci. OTEVŘENO: PO-NE 7-18 h. Všem předem gratulujeme

Akce pro děti, letní kino, divadlo pro dospělé, fotbalová utkání, pečení cukroví, posezení nad kronikou, případné další akce budou v průběhu roku doplňovány. Uvítáme i aktivity rodičů s dětmi a nové návrhy a společně trávené chvíle.

Zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná, podrobné informace ze všech zasedání najdete na www.ujezduprelouce.cz Úřední hodiny PONDĚLÍ 18-19:30

Připravujeme opravu chodníků, opravu místní komunikace, nátěr plotu kolem nového hřbitova, úpravu zeleně, údržbu obecního lesa, jednání s občany ohledně odpadních vod, opravu „skladováku“ (po dlouhých letech je objekt majetkem obce – odkoupen od státu v únoru 2023), Pracujeme na zřízení dětské skupiny a dalších úpravách, rádi bychom opravili obecní úřad a zvětšili prostor pro setkávání, úpravu víceúčelového hřiště,…

Účet obce pro platby poplatků: KB 15122561/0100 Variabilní symbol uvádějte vždy číslo popisné, děkujeme.

Nové smlouvy o nájmech hrobového místa jsou připraveny, v průběhu měsíců březen a duben budou doručeny majitelům.

 
4. 4. 2023 | Rubrika: Novinky

Zasedání zastupitelstva (27.3.2023)

Zápis ze zasedání zastupitelstva  č. 3/2023 a rozpočtové opatření č. 3/2023   je zveřejněno na webových stránkách  www.ujezduprelouce.cz  a na oficiální  úřední desce obce Újezd u Přelouče. 

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 - vyhláška

Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích

Boženy Němcové 2625

 530 02 PARDUBICE V                                                                                                                   Čj.: 628782/23/2800-11420-602966

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), oznamuje, že ode dne 14.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 15:30 hodin středa od 8:00 do 17:00 hodin čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin pátek od 8:00 do 14:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 628462/23/2800-11420-602966, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit. Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 13.04.2023

sejmutí veřejné vyhlášky: 16.05.2023

L.S. Mgr. Irena Švadlenková vedoucí oddělení

 
16. 4. 2023 | Rubrika: Úřední deska

JPO obce Újezd informuje

 Pálení čarodějnic

Poslední dubnový večer je tradičně spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru. Aby se tak nestalo, dodržujte prosím následující základní pravidla: 1. Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení – rozdělání ohně (ideální je hliněný podklad, cca 50 metrů od kraje lesa), 2. před rozděláním ohně zhodnoťte aktuální povětrnostní situaci (doba od posledních větších dešťových srážek, směr a síla větru), 3. mějte vždy připravený dostatek hasicích prostředků pro případ, že by se oheň vymknul kontrole. Nikdy nenechávejte ohniště bez dozoru 4. při náhlém zhoršení počasí, zejména silném větru, pálení ihned přerušte a oheň uhaste, 5. při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh, 6. rozdělávejte pouze takový oheň, který jste schopni zvládnout, 7. oheň nenechávejte bez dozoru, aby nedošlo k nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru, 8. ohniště po ukončení akce důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou, při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné, 9. v případě velkého množství odpadu je nutné po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolovat. 10. právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit hasičskému záchrannému sboru kraje. I občanům doporučujeme, aby pálení hlásili, a to zde: https://paleni.izscr.cz/ 11. pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky

LETÁK NALEZNETE V PŘÍLOZE

 
24. 4. 2023 | Rubrika: Novinky

Pálení čarodějnic 2023

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2023

Sraz průvodu v 17.00 hodin u místní knihovny (autobusové zastávky). Poté půjdeme zapálit tradičně oheň  po polní cestě ve směru na obec Kolesa.  Od ohně se postupně přesuneme do kulturního a sportovního areálu, kde bude pro účastníky připraveno tradiční občerstvení. Pro děti  bude připraven program, kdy se budou moci seznámit s hasičskou technikou a vyzkoušet si i něco z velmi náročné práce hasičů.  

 
24. 4. 2023 | Rubrika: Novinky

Odkalování vodovodní sítě v květnu

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. oznamují,

že ve dnech od 02.05.2023 – 12.05.2023 proběhne odkalování vodovodní sítě.

V tomto období může dojít ke snížení tlaku vodovodní sítě a mírnému zakalení vody.

Infolinka: 800400001

 

Děkujeme za pochopení.

 
25. 4. 2023 | Rubrika: Novinky

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky